regionuppsala_logo_170png

”Bra samarbete och mycket professionellt stöd i rekryteringsarbetet.” 

Carina Bäckström
Vårduppdragschef, Regionkontoret