logo-nyjpg

”Det är enkelt att arbeta med Jobbet.se! De är effektiva, har koll på läget och jag har fått den hjälp som jag har behövt med våra rekryteringar.”

Daniel Mohlén
Arbetsledare Riktad Digital, Mediehuset UNT