Logga in

Mellan blånande berg och hav, utefter Hälsinglands kust, ligger Hudiksvalls kommun. För många mera känd som ”Glada Hudik”, ett uttryck som myntades redan på 1800-talet då sjöfarten och trähandeln var som mest intensiv. Besökarna var många och ryktet om gästfriheten och det glada sällskapslivet spred sig snabbt. Här bor ca 37 000 glada Hudikbor varav cirka 17 000 i den största tätorten Hudiksvall.

Vår organisation består av nio nämnder och sju förvaltningar. I kommunkoncernen ingår sju kommunala bolag och en stiftelse.

Chef, Social- och omsorgsförvaltningen

Hudiksvalls kommun ser Social- och omsorgsförvaltningens verksamhet som ett nav i välfärdsuppdraget.

Som vår nya förvaltningschef blir ditt uppdrag att tillsammans med dina medarbetare ta dig an utmaningen att utveckla nya sätt att möta framtida utmaningar och behov inom hela verksamhetsområdet.

Förvaltningen, som har 1.700 medarbetare och en budget på 880 miljoner, ansvarar för:

-äldreomsorg,
-omsorg om personer med funktionsnedsättning,
-arbetsmarknad,
-integration och daglig verksamhet,
-individ- och familjeomsorg,
-socialpsykiatri,
-hemsjukvård,
-pensionärs och handikappråd

Som förvaltningschef ska du säkerställa att politiska beslut verkställs, att budgeten hålls och att verksamhetens mål uppnås. Utöver detta är ditt tydliga fokus att utveckla kvalitén i verksamheten ur ett brukar-/kundperspektiv samt att leda förvaltningens arbetsmiljöarbete i syfte att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Du är den som leder och samordnar förvaltningens arbete och ansvarar för beredningen av underlag till politiska beslut. Du kommer att ha ett nära samarbete med nämnden och dess ordförande och vara sakkunnig i frågor inom ditt ansvarsområde gentemot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du har det övergripande personal- och arbetsmiljöansvaret inom förvaltningen och har ett nära samarbete med de fackliga organisationerna.

Ditt arbete kommer att präglas av att leda genom underställda chefer. Du kommer att ha åtta verksamhetschefer och tre medarbetare inom nämndadministrationen direkt underställd dig.

En viktig del av arbetet är att samverka och samarbeta med kommunens övriga förvaltningar och att företräda kommunen i olika lokala, regionala och nationella sammanhang. I ditt arbete ingår även att ha kontakt med det lokala näringslivet och olika tillsynsmyndigheter. Kommunen har infört LOV:en vilket innebär att du ska samordna kommunens arbete med både offentliga och privata utförare. Du kommer att vara direkt underställd kommunchefen. I rollen ingår att vara en aktiv och engagerad medlem av kommunledningsgruppen där du tillsammans med övriga i gruppen tar ett helhetsansvar för kommunens verksamhet.

Din bakgrund
Högskoleexamen som vi bedömer relevant för uppdraget om minst 180 hp.

Du ska ha erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, av arbete inom socialtjänstområde och av att leda genom underställda chefer. Du ska också ha erfarenhet av att samordna och leda en komplex organisation med gott resultat.

Du är trygg och stabil till din person, du skiljer på det personliga och det professionella i dina relationer till andra. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du leder, motiverar och delegerar så att du tillsammans med dina medarbetare når fram till era gemensamma mål. Du har förmågan att ändra ditt synsätt vid snabba förändringar, du förvaltar det redan välfungerande men arbetar också med ständiga förbättringar. Du är uthållig och driver ditt arbete framåt även då det är krävande. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar din handlingar till det.

Annat viktigt att veta
Tjänsten är heltid, tillsvidare.

Nuvarande befattningshavare går i pension till sommaren 2017 och vi ser gärna att du har möjlighet att tillträda under våren.

Ev frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Anna-Karin Moazzami, 018-100 112.

Fackliga kontaktpersoner:
Kommunal, Susanne Leinonen 0650-556523
Vårdförbundet, Margareta Jonsson 073-0721513
Vision, Kim Jutterström 076-7880086
SSR, Eleonore Larsson 073-8425572

Din ansökan vill vi ha senast den 30 oktober 2016.

Då beslut om slutlig tillsättning ska tas av kommunstyrelsen kommer rekryteringsprocessen att vara avslutad i början av 2017. Personliga intervjuer med lämpliga sökande kommer att genomföras i mitten av november. Förslag till beslut tas av Social- och omsorgsnämnden i december och beslut om tillsättning av kommunstyrelsen i januari 2017.

Krav
Högskoleexamen som vi bedömer relevant för uppdraget om minst 180 hp/120 p.
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av arbete inom socialtjänstområde
Erfarenhet av att leda genom underställda chefer
Erfarenhet av att samordna och leda en komplex organisation med gott resultat.

Meriterande

Varaktighet/Arbetstid

Lön/förmåner

Kontakta

Arbetsgivare
Hudiksvalls kommun

Ansökan:
För att söka tjänsten, klicka på knappen "Sök detta jobb"

Vill du veta mer om Hudiksvalls kommun är du välkommen att besöka vår hemsida www.hudiksvall.se

Vi undanber oss all kontakt från andra rekryterings- annonsföretag, då vi samarbetar med Jobbet.se i denna rekrytering.