Logga in

Inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion startas nu en regional nod för samordning av klinisk forskning. Satsningen ingår i nationell strategi där avsikten är att skapa en sammanhållen infrastruktur för klinisk forskning och prövningar inom läkemedel, diagnostiska hjälpmedel och medicintekniska produkter. Den regionala noden är en fristående enhet under Uppsala Clinical Research Center (UCR) men verkar regionalt för de sju landsting/regionkommuner som ingår i sjukvårdsregionen.

Regional föreståndare för samordning av kliniska studier

Vi söker dig som har engagemang och drivkraft att bygga upp och driva den regionala noden för samordning av klinisk forskning inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Eftersom noden, och därmed även tjänsten, är ny kommer du att ha stora möjligheter att påverka utformningen.

Som föreståndare och drivkraft för den regionala noden kommer du att ha många och täta kontakter med de övriga fem regionala noderna i landet och det nationella kansliet i Göteborg. Organisationen som helhet verkar för att skapa struktur, samverkan och samordning inom klinisk forskning. Du kommer i stor utsträckning fungera som kontaktpunkt för forskare och forsknings-/register-/biobankscenter i regionen men också medverka till utveckling av lokala noder inom de sju landsting och regionkommuner som ingår i Uppsala-Örebroregionen.

Stort fokus kommer att ligga vid välfungerande kommunikationsvägar, såväl genom nätverk och strukturerade, samordnade arbetssätt, som via den nationella webbaserade informationsportal för forskare och patienter som är under uppbyggnad. Genom nätverkande och brobyggande är du starkt bidragande i att skapa möjligheter för bättre och snabbare kontakter mellan företag och kliniska forskare och forskningscentra. Verksamheten är anslagsfinansierad och du har det ekonomiska ansvaret för den regionala noden.

DIN KOMPETENS

Vi vänder oss till dig som har en hög nivå av kommunikativ förmåga och social kompetens. Du är en engagerad och entusiasmerande person som trivs med att driva utveckling och förbättringsarbete. Du har lätt att överblicka helheter och se strukturer. Du är van vid och har förmågan att vara lyhörd för många intressenters olika perspektiv och hitta goda, fruktbara möjligheter till samverkan.

Du är disputerad inom relevant område och har erfarenhet av att leda verksamhet och erfarenhet från verksamhet med regulatoriska krav till exempel kliniska prövningar, biobankning eller medicinteknisk utveckling. Du har god insyn i vad det innebär att verka inom en politiskt styrd miljö. Erfarenhet av att arbeta inom eller i samverkan med sjukvården är en merit.

ÖVRIGT
Noden är en organisatoriskt fristående enhet och du rapporterar till din uppdragsgivare - det regionala forskningsrådet. Du kommer att vara anställd i Landstinget Uppsala län och geografiskt placerad i UCRs lokaler i Uppsala, underställd verksamhetschefen för UCR.

Vi erbjuder tillsvidareanställning på del- eller heltid, dock minst 50%.

Din ansökan vill vi ha senast den 16 augusti 2015.

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta gärna:

Jonas Oldgren, verksamhetschef UCR, 070-22 11 243 eller
Katarina Wijk, föreståndare Regionala forskningsrådet, 070-313 58 84.
Botond Pakucs, SACO, tel 018-6119553

Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta kundtjänst jobbet.se på 018-100 112.

Krav
Disputerad inom relevant område.
Erfarenhet av att leda verksamhet
Erfarenhet från verksamhet med regulatoriska krav.
Insyn i vad det innebär att arbeta inom politiskt styrd miljö.

Meriterande
Erfarenhet av att arbeta inom eller i samverkan med sjukvården.

Varaktighet/Arbetstid

Lön/förmåner

Kontakta

Arbetsgivare
UCR

Mer information om Kommittén för nationell samordning av kliniska studier hittar du här liksom du hittar mer information om UCR här.

Ansökan
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Sök detta jobb"-knappen ovan!