Patientadministration tillhör förvaltningen Resurscentrum, som i sin tur är en del av Region Uppsala. Resurscentrums uppdrag är att tillhandahålla och utveckla effektiva stödprocesser med god kvalitet och hög kundnytta vad gäller ekonomi, systemförvaltning och patientadministration. Vi ska vara en naturlig samarbetspartner för Region Uppsalas kärnverksamheter och underlätta för dem i deras dagliga arbete. Förvaltningen har drygt 230 medarbetare. Region Uppsala i sin helhet omfattar ca 13.000 medarbetare. Vår vision är "Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft".

Chef för professionell medborgarservice

Är du en ledare som tycker om att se medarbetare växa? Vill du gå in i en roll där du arbetar med ständiga förbättringar - både i det interna arbetet och för förbättrad service till medborgare, patienter och vårdförvaltningar? Då kan det vara dig vi söker!

Patientadministrations verksamhet

Patientadministration ger service till patienter, medborgare, vårdverksamheter, myndigheter m fl genom handläggning, utredning och support. T ex tar enheten emot ca 90.000 samtal per år, där ungefär hälften är frågor från vårdverksamheter och hälften från medborgare/patienter.

Inom enheten finns fem arbetsgrupper:
- Asylsamordning
- Central enhet för spärrar och återsökning av journaler
- Husläkarkansliet
- Patientfakturor
- Vårdgaranti

Som enhetschef för patientadministration har du ett viktigt uppdrag att styra och leda på ett sätt som skapar trygghet i organisationen. Du bidrar till en välfungerande verksamhet genom din helhetssyn och din förståelse för värdet av samverkan både inom den egna enheten och över verksamhetsgränser. Du arbetar aktivt med ständiga förbättringar tillsammans med 25 kompetenta och självständiga medarbetare. Tillsammans med dem förvaltar du en välfungerande verksamhet och sätter ramarna för den fortsatta utvecklingen. Du finns som bollplank och beslutsfattare när dina medarbetare behöver stöd i mer komplicerade frågeställningar. Du är ofta generalisten som ser de övergripande sammanhangen och prioriteringarna men lika ofta är du specialisten som stöttar medarbetare i tolkning och tillämpning av de många lagar och regelverk som styr verksamheten.

Rollen som enhetschef innebär personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du ingår i Resurscentrums ledningsgrupp och deltar regelbundet i projekt- eller arbetsgrupper inom Region Uppsala. Du är direkt underställd förvaltningsdirektören.

Du är en person som trivs med förbättringsarbete men som också har förmågan att ta vara på redan välfungerande processer. Du har ett genuint intresse för människor och trivs i en position där du förväntas ta en aktiv roll för att lösa problem, utveckla och motivera dina medarbetare samt skapa förutsättningar för ett bra teamarbete.

Vi erbjuder en tjänst där du har stora möjligheter att påverka enhetens arbetssätt och framtid. Vi har högt i tak och ett bra diskussionsklimat. Du kommer bli en del av en spännande och meningsfull verksamhet där du är delaktig i att Region Uppsala kan producera och leverera samhällsviktiga tjänster med hög kvalitet.

Din ansökan vill vi ha senast den 25 april 2018.

Ev frågor hänvisas till rekryteringskonsult Anna-Karin Moazzami, 018-100 112.
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.

Varmt välkommen med din ansökan!

Krav
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet.
Flerårig erfarenhet som personalansvarig chef för minst 10 medarbetare.
Mycket god svenska i tal och skrift, god engelska i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor, intresseorganisation eller annan komplex regelstyrd verksamhet.

Varaktighet/Arbetstid

Lön/förmåner

Kontakta

Arbetsgivare
Resurscentrum

Ansökan:
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Sök detta jobb"-knappen!

Läs mer om Region Uppsala