Logga in

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Verksamhetsutvecklare e-hälsa

E-hälsa är idag en självklar del av hälso- och sjukvården. Sveriges regering har pekat ut en riktning och visionen är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda e-hälsa och digitaliseringens möjligheter för att underlätta för människor att uppnå god och jämlik hälsa!

Vill du vara med och påverka vården i en positiv riktning med hjälp av den moderna tekniken, då är det dig vi vänder oss till.

Enheten för e-hälsa tillhör avdelningen för digitalisering och har ett övergripande ansvar för att koordinera och vara drivande i Region Uppsalas utveckling inom e-hälsoområdet med ett särskilt fokus på invånartjänster kopplat till vårdens system. Inom enheten arbetar åtta medarbetare; tre e-hälsostrateger/verksamhetsutvecklare, tre verksamhetsstödjare/tjänstespecialister, en projektledare samt enhetschefen. Då en av våra verksamhetsutvecklare fått en ny roll inom Region Uppsala söker vi hennes efterträdare.

Arbetsuppgifter verksamhetsutvecklare e-hälsa
Som verksamhetsutvecklare e-hälsa arbetar du på ett övergripande plan, med samordning, kartläggning, planering, uppföljning och administration av olika e-hälsoprojekt/uppdrag. Du arbetar utåtriktat och samverkar och samarbetar med Region Uppsalas olika verksamheter för att driva på, hjälpa och stödja dem i den digitala utvecklingen. Du har också ett nära samarbete med IT-verksamheten. Du kan också komma att representera Region Uppsala i regionala och nationella nätverk och/eller arbetsgrupper.

Exempel på pågående uppdrag och projekt är vidareutveckling och breddat införande av 1177 vårdguidens e-tjänster, däribland digital tidbokning som ska hjälpa patienten att själv ta kontroll över sina vårdtidbokningar, breddat införande av e-besök i primärvården, utveckling av tjänster där patienten själv kan sköta delar av sin vård i hemma samt online ungdomsmottagning (förstudie). En annan pågående satsning är "e-tjänstelyftet" - en kompetenshöjningsinsats för Region Uppsalas chefer och medarbetare till stöd för ökad användning och införande av befintliga och nya e-tjänster och system.

Din bakgrund

Du har högskoleutbildning som vi betraktar som relevant och minst fem års erfarenhet i en liknande roll där IT och verksamhet möts - som verksamhetsutvecklare, process- eller förändringsledare eller projektledare med fokus på förändringsprojekt. Du förstår teknikens möjligheter, men behöver inte kunna IT på detaljnivå. Din svenska är mycket god i såväl tal som skrift och din engelska god. Du har ett starkt intresse för och insyn i digitala lösningar från ett verksamhetsperspektiv. Har du tidigare arbetat i något systemstöd för projekthantering ser vi det som en merit. Vi tror att det är en förutsättning att du arbetat med stora, komplexa organisationer.

Till din person är du kommunikativ och pedagogisk. Du trivs med att arbeta i uppdragsform eller projektform och har stor vana att arbeta med verksamheter i förändring. Du har förmågan att överblicka och analysera komplexa helheter men också att hitta vägen fram till de funktionella och praktiskt genomförbara lösningarna. Du tar ibland rollen som expert men ofta har du en mer rådgivande och stöttande roll. Som verksamhetsutvecklare e-hälsa kommer du att ingå i en arbetsgrupp med starkt driv och starkt utvecklingsfokus - vägen till framgång både inom gruppen och gentemot Region Uppsalas förvaltningar är en hög förmåga till samverkan och samarbete.

Annat viktigt att veta

Tjänsten är heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Avdelningen för digitalisering är en del av Regionkontoret och vi sitter i nybyggda lokaler på Storgatan i Uppsala, ett stenkast från tåg och bussar och med utsikt över hela Uppsala!

Din ansökan vill vi ha senast den 28 feb 2018

Ev frågor besvaras av rekryteringskonsult Anna-Karin Moazzami, 018-100 112.
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.

Välkommen med din ansökan!

Krav
Högskoleutbildning som vi betraktar som relevant.
Minst fem års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Kunskap för och insyn i digitala lösningar från ett verksamhetsperspektiv.
Erfarenhet av att arbeta inom en stor, komplex organisation.
Mycket god svenska i tal och skrift.
God engelska.

Meriterande
Erfarenhet av systemstöd för projektarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Lön/förmåner

Kontakta

Arbetsgivare
Region Uppsala

Ansökan
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Sök detta jobb"-knappen!

Mer information finner du på hemsidan, www.regionuppsala.se