Kollektivtrafikförvaltningen UL är en del av Region Uppsala. Vårt uppdrag är att inom Uppsala län och till angränsande områden, bedriva och utveckla kollektivtrafik. Våra uppgifter är bl a att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga planer, utveckla resmöjligheter och system, upphandla trafiktjänster, underhålla och utveckla hållplatser och terminaler, samornda tidtabeller och priser och mycket mer. Inom förvaltningen arbetar ett 90-tal medarbetare, med placering vid Region Uppsalas kontor på Storgatan, kundtjänst i Resecentrum och vid UL's bussdepå.

Infrastrukturchef

På förvaltningen arbetar ca 90 personer med bl a strategisk utveckling, trafikplanering, biljettförsäljning, teknik och infrastruktur, administration och kommunikation. Nu söker vi dig som vill ta ansvaret för vår nya infrastrukturavdelning. Tjänsten är placerad på UL:s kontor i Regionens hus, precis bredvid resecentrum.

På avdelningen arbetar nio personer. Verksamhetsansvariga, handläggare och fälttekniker arbetar med upphandling, dialog med entreprenörer och drift och underhåll av hållplatser, bussterminaler och andra anläggningar. Samhällsplanerare, trafikingenjörer och miljöstrateg arbetar med strategiska planer på kort och lång sikt, med frågor såsom signalprioritering, kapacitetsanalyser liksom med energi- och miljöfrågor. Medarbetarna är placerade dels i Regionens hus, dels på UL:s bussdepå.

Arbetsuppgifter

Som chef för avdelningen Infrastruktur har du personal- och budgetansvar. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp, direkt underställd förvaltningschefen. Infrastrukturfrågorna har ett politiskt fokus och du kommer att arbeta nära Kollektivtrafiknämnden. Du och dina medarbetare kommer att vara delaktiga i dialogen med, framtagande av beslutsunderlag för och föredragande för Kollektivtrafiknämnden.

Du kommer att ha ett varierat och mångfacetterat uppdrag, där du är en stabil och coachande ledare för dina medarbetare, där du stöttar i prioriteringsfrågor, fångar upp goda förslag och driver en välplanerad och fungerande avdelning. På strategisk nivå driver du infrastrukturfrågorna såväl internt som med externa parter. Du har mycket samverkan med myndigheter, kommuner och andra berörda intressenter och du arbetar mot kortsiktiga mål såväl med långsiktiga planer och strategier.

I och med en nyligen genomförd omorganisation bildades avdelningen Infrastruktur. Det innebär att du som ledare ska ha god kunskap om och erfarenhet av förändringsprocesser. En viktig del i ditt uppdrag blir att skapa samhörighet i gruppen och samsyn kring de övergripande målen.

Din person och din bakgrund

Vi söker dig som har flerårig och välmeriterad erfarenhet av ledarskap och en relevant högskoleutbildning. Du har ett genuint intresse för samhälls- och infrastrukturfrågor. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är ett krav. Du är van att arbeta i processer och bygga strukturer och du har erfarenhet av att leda projekt eller på annat sätt driva avgränsade frågor. Du arbetar i sammanhang där du omsätter strategier till praktiska planer och handling. Din svenska och engelska är mycket god i såväl tal som skrift.

Du är initiativtagande och handlingskraftig. Du främjar samarbete som präglas av stabilitet och förtroende. Du är kunskapsdriven och trivs i en miljö som kräver stora kontaktnät och uppdaterade kunskaper. Du har förmågan och viljan att kombinera det strategiska och långsiktigt övergripande perspektivet på sakfrågorna med det operativa och närvarande perspektivet i din avdelnings vardag.

Vad vi erbjuder

Du kommer att leda en grupp självständiga och kunniga medarbetare som gärna hittar lösningar i dialog och samverkan. Du får möjligheten att arbeta inom en verksamhet med bredd och variation i de frågor som behandlas. Du får utlopp för din handlingskraft i det dagliga, men blickar också framåt i visioner och långsiktiga strategier. Du blir en viktig kugge och i högsta grad delaktig i att leverera viktiga samhällstjänster som mycket påtagligt påverkar våra medborgares vardag - i nuet såväl som i framtiden!

Annat viktigt att veta

Tjänsten är heltid. Tillträde enl överenskommelse.

Sista ansökningsdag:21 nov 2017

Ev frågor besvaras av rekryteringskonsult Anna-Karin Moazzami eller researcher Sandra Sjöberg, 018-100 112.
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00


Varmt välkommen med din ansökan!

Krav
Flerårig och välmeriterad erfarenhet av ledarskap
Relevant högskoleutbildning
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att arbeta i processer och bygga strukturer
Erfarenhet av att leda projekt eller på annat sätt driva avgränsade frågor
Mycket god svenska i tal och skrift.
God engelska i tal och skrift.

Meriterande

Varaktighet/Arbetstid

Lön/förmåner

Kontakta

Arbetsgivare
UL

Ansökan
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Sök detta jobb"-knappen!

Mer information finner du på www.ul.se och www.regionuppsala.se