Sista ansökningsdag har passerat
Uppsala Stadsmission logo

Arbetsgivare Uppsala Stadsmission

Region Uppsala län

Bransch Socialt arbete

Sista ansökningsdag 2021-12-03

Projektledare Vinnova

Uppsala Stadsmission arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap. Vi bygger på en kristen värdegrund och är en ideell förening. I våra verksamheter erbjuds bland annat öppna mötesplatser, enskilt stöd, arbetsträning och socialt företagande. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje, samt tillhörighet i samhället. Uppsala Stadsmission strävar efter att skapa jämlika möjligheter och förutsättningar för alla deltagare oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.

I dagsläget genomförs beroendevård och arbetsmarknadsrehabiliterande insatser separat av olika huvudmän vilket resulterar i att många individer hamnar i en rundgång av kortsiktiga stödinsatser. Den skarpa uppdelning av hälso- och sjukvårdens beroendevård, kommunala insatser för socialt stöd och arbetsmarknadsinsatser gör att det offentliga stödet för personer med beroendeproblematik ofta är bristfälligt. Uppsala stadsmission erbjuder Arbetsintegrerad Öppenvård där beroendebehandling och arbetsrehabiliterande insatser integreras och där individens välbefinnande ses som grundläggande för framgångsrikt stöd. Detta arbetssätt har genomförts i mindre skala och ska nu utvärderas och spridas inom ramen för ett Vinnovafinansierat projekt i samarbete med Region Uppsala och RISE Research Institutes of Sweden. Nu behöver vi en projektledare som kan driva arbetet.

Arbetsuppgifter

Som projektledare ansvarar du för samordning, planering och rapportering av projektet. Projektet är uppdelat i 3 olika projektområden som utförs av en eller flera parter. Planering och samordning av dessa är projektledarens uppdrag.

Aktuella områden är:

  • Utvärdering av Uppsala Stadsmissions modell för Arbetsintegrerad Öppenvård (AIÖ)
  • Paketering och spridning av modellen för AIÖ till andra sociala företag
  • Identifiera former för samarbete med offentlig sektor för ökad användning av AIÖ

Projektperiod är januari 2022 - december 2023

Tillträde enligt överenskommelse

Kontaktperson Chef Sociala Företag Dirk Kehr 070 247 0474

dirk.kehr@uppsalastadsmission.se

Ansökan och urval

Urval och intervjuer kan komma att ske innan ansökningstidens slut så vänta inte med din ansökan. 

Krav

  • Projektledarutbildning 

  • Högskoleutbildning inom relevant fält

Meriterande

  • Erfarenhet av socialt arbete