Platsannonsbild höger
Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Trafik och Samhälle, Region Uppsala

Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 100 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med våra upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.

Trafik och Samhälle, Region Uppsala logo

Arbetsgivare Trafik och Samhälle, Region Uppsala

Region Uppsala län

Bransch Bygg och anläggning, Transport

Sista ansökningsdag 2022-01-23

Om arbetsgivaren - Trafik och Samhälle, Region Uppsala

Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 100 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med våra upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.

Systemansvarig spårväg

I Uppsala planeras det för en spårväg som binder samman befintlig och framtida bebyggelse i stadens södra stadsdelar. I planerna ingår 17 km spårväg, nya fordon och en ny depå med sikte på trafikstart år 2029. Arbetet sker i nära samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kommun, där kommunen ansvarar för bygget av spår och Region Uppsala ansvarar för depå, fordon och den kommande driften. I dagsläget finns en programhandling som beskriver spårvägssystemet och arbetet med nödvändiga detaljplaner pågår.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som Systemansvarig spårväg innehar du en nyckelroll i det fortsatta arbetet med att utveckla och driftsätta spårvägen. Din uppgift blir att utifrån ett systemperspektiv säkerställa att alla delar i spårvägssystemet, oavsett ansvarig part, fortsatt hänger ihop med sikte på att systemet ska kunna tas i drift på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Du kommer att förbereda systemet inför drift samt säkerställa nödvändiga tillstånd och planera för en driftorganisation.

För att kunna göra det förutsätts en god samverkan såväl internt inom regionen som med berörda delar inom kommunen. Vidare förutsätter arbetet en god förståelse för syftet med systemet samt mycket god sakkunskap om spårvägssystemet och dess alla delar. Därtill behövs en förståelse för vilka förutsättningar som krävs under driftsfasen.

Vi söker dig med en högskoleutbildning i grunden och minst 10 års erfarenhet av arbete i större spårinfrastrukturprojekt. Under denna period bör du under minst 2 år haft en ledande roll som inneburit förhandlingar mellan olika parter.

Du har en personlig mognad och är van att axla en central roll i projekt där många olika intressen möts.

Du gör välgrundade avvägningar och prioriteringar och är van att väga samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden. Du visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Du är strukturerad, långsiktig och ser helheter. Du förstår din egen roll men tar även hänsyn till det större perspektivet. Du trivs i projekt där flera intressenter samverkar. 

Vårt erbjudande:

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.  

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Sista ansökningsdag är 23 januari 2022.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen därför med din ansökan redan idag!

Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Sofie Skaränger på sofie.skaranger@jobbet.se

Krav

  • Relevant högskoleutbildning
  • Minst 10 års erfarenhet av arbete i större spårinfrastrukturprojekt
  • Erfarenhet från en ledande roll som inneburit förhandlingar mellan olika parter