Grupp Region Uppsala rekrytering

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Region Uppsala logo

Arbetsgivare Region Uppsala

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik, Hälso- och sjukvård

Sista ansökningsdag 2021-11-14

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Utvecklingsstrateg

Vill du vara med och utveckla framtidens hälsosystem? Det här är en unik chans att vara med i den omställning som pågår i alla regioner och kommuner i Sverige.

För att hälso- och sjukvården ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och samtidigt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning av hela hälsosystemet där vård, stöd och omsorg utgår från och kommer närmare invånarna.

Omställningsarbetet inom Uppsala län bedrivs i nära samverkan med invånare, länets kommuner, privata vårdgivare och övriga förvaltningar inom Region Uppsala. Det sker utifrån en målbild som kopplar till Agenda 2030 på övergripande nivå framförallt till målen om god hälsa och minskad ojämlikhet. Mer konkret omfattas målbilden av fyra delområden: 

 • Nära – ”Nära vård på nya sätt”
 • Effektiv – Min vård är samordnad på rätt nivå med stöd av rätt kompetenser som känner mig
 • Samskapande – Jag är en självklar och aktiv partner i min egen vård”
 • Förebyggande och hälsofrämjande – ”Jag får stöd i att främja min egen hälsa”

Du kan läsa mer här.

Effektiv och nära vård handlar om att förändra vårdstrukturen i sin helhet, men också om att utveckla arbetssätt och förhållningssätt. Det är en omställning som innebär en förflyttning i sättet att både tänka och arbeta. Det handlar om en storskalig förändring som påverkar hela hälsosystemet i Uppsala län.

Omställningen bedrivs inom ramen för ett program som omfattar ett stort antal uppdrag och projekt som utgår från målbildens olika delar. Som stöd för omställningen finns ett programkansli som är en del av hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Regionkontoret. 

Region Uppsala söker nu en Utvecklingsstrateg som stödjer omställningen till effektiv och nära vård 2030. 

Din roll

Som utvecklingsstrateg innebär det att du:

 • Samordnar, stödjer och följer upp programmet tillsammans med oss andra i programkansliet
 • Leder projekt och genomför utredningar
 • Medverkar och bidrar till att utveckla ledning och kommunikation rörande arbetet med effektiv och nära vård

Du kommer organisatoriskt ingå i programkansliet tillsammans med en programchef, två utvecklingsstrateger och en programkoordinator. Din närmaste chef är programchefen.

Din bakgrund och kompetenser

Vi söker dig som har en adekvat universitets- eller högskoleexamen och som har lång och dokumenterad erfarenhet av hälso- och sjukvård, utrednings- och analysarbete, projektledning samt förändringsledning i komplexa verksamheter. Du bemästrar samtliga delar i uppdraget från att skapa en strategisk plan till att implementera och åstadkomma resultat och verksamhetsnytta. 

Du har god förståelse för hur hälsosystem fungerar och kan utvecklas. Det är även en fördel om du har god kännedom om såväl Region Uppsala som länets kommuner.

Som person är du skicklig på att skapa nätverk och utveckla relationer som bygger på samarbete, tillit och förtroende. Det är avgörande att du dels är en god analytiker som ser samband ur ett helhetsperspektiv och förstår konsekvenser av olika förslag dels bemästrar konsten att kommunicera. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till förändrade förutsättningar.

Mer information

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Innehållet i tjänsten kan komma att förändras över tid.

Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner. Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt. 

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här. 

Vi frågor om tjänsten kontaktas rekryteringskonsult Eva Gryding, eva.gryding@jobbet.se, 070-445 13 39. 

Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.

Vi hanterar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag, dock senast den 14 november 2021. 

Välkommen med din ansökan!

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Krav

 • Adekvat universitets- eller högskoleexamen.
 • Lång och dokumenterad erfarenhet av hälso- och sjukvård.
 • Erfarehet av utrednings- och analysarbete.
 • Erfarenhet av projektledning och förändringsledning i komplexa verksamheter.
 • God förståelse för hur hälsosystem fungerar och kan utvecklas.

Meriterande

 • God kännedom om såväl Region Uppsala som länets kommuner.