Platsannonsbild topp

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Region Uppsala logo

Arbetsgivare Region Uppsala

Region Uppsala län

Bransch Hälso- och sjukvård

Sista ansökningsdag 2021-08-08

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Utredare/strateg för barn och unga

Hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Regionkontoret stödjer den politiska ledningen så att målen och inriktningen för hälso- och sjukvården uppnås, till nytta för invånare och patienter. Inom vårduppdragsenheten vid hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetar ett 15-tal medarbetare med verksamhetsstöd, utredningar, utveck­lings­arbete, vårdupphandlingar och uppföljning. I arbetsgruppen möter du kollegor från skiftande kunskapsområden med bakgrund inom bland annat medicin, samhälls­vetenskap och ekonomi. 

Ditt uppdrag

I rollen som utredare och strateg för området barn och unga ingår att:

 • bevaka och samordna frågor gällande barn och ungdomars hälsa, inklusive barn och ungas perspektiv
 • utifrån strategin ”Barn och ungas psykiska hälsa 2020–2030” vidta och följa upp åtgärder
 • delta i utvecklingsarbeten och ibland fungera som samordnare/projektledare
 • samordna frågor om barn och unga inom strukturen för vårdssamverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner
 • medverka inom kunskapsstyrningsarbetet gällande barn och unga
 • medverka i omställningsarbetet ”Effektiv och nära vård 2030”, för att kunna möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården

Ditt arbete innebär att etablera och samarbeta med många kontakter i Region Uppsalas vårdförvaltningar, med kommunerna, med privata vårdgivare och andra externa samarbetspartners. 

Vårduppdragsenheten arbetar nära den politiska ledningen, och lämnar inte sällan tjänsteutredningar/underlag eller svar till initiativ av olika slag. Det arbetet sker ofta under begränsad tid och mot fastställda tidsramar. Det är viktigt att du kan förhålla dig till förutsättningar i en politiskt styrd organisation.

Din kompetens

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och minst tre års erfarenhet av en liknande roll. Vi tror att du arbetar som samordnare, utredare eller projektledare med kompetens inom analys och uppföljning samt kvalitetsutveckling.

Då arbetet innefattar muntlig och skriftlig presentation och dialog med politiker, ledning, vårdgivare och medarbetare är det en förutsättning att du har erfarenhet av och trivs med att uttrycka dig både skriftligt och muntligt i grupp. Dina datorkunskaper är goda inom Office 365 och du sätter dig snabbt in i nya systemstöd som du behöver i ditt arbete.

Vem är du?

Vi söker dig som är genuint intresserad av frågor som rör barn och unga.

 • Du är van att ta ansvar för ditt arbete
 • Du trivs att jobba både i team och självständigt
 • Det är naturligt för dig att jobba tillsammans med andra
 • Du är analytiskt lagd och har förmåga att ta till dig komplex information
 • Du är van att analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder för att kunna bidra till utveckling av vården
 • Du är bekväm med att presentera och kommunicera resultat för politik, ledningsfunktioner och vårdgivare
 • Du har erfarenhet av att bygga hållbara och goda relationer med olika människor

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer? 

Kontakta rekryteringskonsult Eva Gryding, 070-445 13 39

Facklig företrädare nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00

Tjänsten är på heltid och tillsvidare. 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 8 augusti 2021!

Krav

 • Relevant högskoleutbildning alt annan utbildning och erfarenhet som kan anses likvärdig
 • Minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
 • Mycket god svenska i tal och skrift
 • God engelska i tal och skrift
 • Goda datorkunskaper i Office 365 

Meriterande

 • Erfarenhet av offentligt styrd verksamhet
 • Erfarenhet av arbete med målgruppen barn och unga, t ex skolverksamhet