Platsannonsbild topp

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Region Uppsala logo

Arbetsgivare Region Uppsala

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik

Sista ansökningsdag 2021-10-03

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Strateg Regional utveckling

Region Uppsala har statens uppdrag att ansvara för att driva arbetet med regional utveckling i Uppsala län. Arbetet bedrivs inom den nybildade Avdelningen för regional utveckling som arbetar för ett effektivt genomförande av den regionala utvecklingspolitiken samt internt arbete med mänskliga rättigheter och miljö.

Länets vision är att skapa ett gott liv i en hållbar och nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Utgångspunkt för arbetet är Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi som även fungerar som Agenda 2030-strategi. Vi samordnar och driver på länets utvecklingsarbete tillsammans med länets offentliga, privata och ideella aktörer.

Avdelningen för regional utveckling leder, sammankallar och deltar i många samverkansfora både internt och externt. Du blir en del i Region Uppsalas regionala utvecklingsorganisation i samverkan med andra områdesstrateger för exempelvis arbetsmarknad, kompetensförsörjning och näringsliv.

Det råder kompetensbrist inom många områden i länet samtidigt som det finns ett överskott av individer som inte matchar den kompetens som efterfrågas. I denna tjänst kommer du att arbeta operativt med utveckling av Teknikcollege-verksamheten samt arbeta med YH-utbildningarnas roll inom det strategiska kompetensförsörjningsarbetet inom Region Uppsala.

Vill du utveckla arbetet med Teknikcollege samt bidra till att utbildningar matchas med arbetsgivarnas behov? Då är tjänsten som Strateg Regional utveckling - inriktning processledning Teknikcollege och YH-koordinator kanske något för dig!

Övergripande Tjänsten innefattar att leda samverkansstrukturer, omvärldsbevakning, utvecklingsprojekt, samverkan i relevanta nätverk både internt och externt samt ett ansvar som sakområdesexpert gentemot samverkansstrukturerna och internt inom ramen för våra utvecklingsfrågor. Även kartläggning av kompetensbehov/ utbildningsplatser, omvärldsbevakning, uppföljning, utvärdering och remissvar ingår.

Tjänsten delad på processledare Teknikcollege till 70% och YH-koordinator på 30%.

Processledare inom Teknikcollege: Du kommer att ha rollen som regional processledare med det övergripande operativa ansvaret för verksamheten, marknadsföringen och påverkansarbetet inom Teknikcollege i Uppsala län.

Du arbetar på uppdrag av en regional styrgrupp och arbetar operativt med både utveckling och förvaltning av Teknikcollege. Du är också kontaktperson gentemot Riksföreningen Teknikcollege Sverige och dess kansli, lokala Teknikcollege liksom gentemot andra regioner inom Teknikcollege och aktörer i den egna regionen som är betydelsefulla för Teknikcolleges arbete.

 • Främja företagsengagemang och samverkan inom regionen
 • Initiera, samordna och arbeta operativt med utveckling av Teknikcollege-verksamheten
 • Representera Teknikcollege i relevanta nätverk
 • Driva och bistå i lokala och regionala ansöknings- och granskningsprocesser
 • Ansvara för regional budget och den regionala dokumentationen

YH-koordinator: Du kommer att arbeta med behovsanalys, utveckling, aktörssamverkan och utvärdering, sjösätta dialogformer/forum för att främja fler relevanta YH-utbildningar i länet.

 • Identifiera kompetensbehov från arbetsgivare, samt rapportera dessa till Myndigheten för Yrkeshögskolan
 • Delta i valideringsprojektet som Region Uppsala deltar i tillsammans med Myndigheten för Yrkeshögskolan för att på sikt göra en strategisk kartläggning av regionen kunskap om och behov av branschvalidering
 • Vara länken som skapar samsyn mellan näringslivets behov och YH-aktörernas utbildningsplanering och koppla an till övriga utbildningssystemets möjligheter

Erfarenheter: Du har stort intresse av och engagemang för kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor. Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete, gärna på strategisk nivå. Du har erfarenhet av att självständigt leda och driva samverkansprojekt. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande.

Krav: Högskoleutbildning alt. annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdigt Flerårig erfarenhet av arbete med näringslivs-, kompetens-, eller utbildningsfrågor. God svenska i tal och skrift

Personliga egenskaper: Du är en engagerad och resultatorienterad person som trivs med att utveckla och driva processer tillsammans med andra. Du har god kommunikativ förmåga; både muntlig och skriftlig och kan med hjälp av den facilitera möten och skapa förståelse för komplexa sammanhang. Du har en utpräglad vilja och förmåga att samarbeta och knyta förtroendefulla kontakter. Du har även förmåga till ett systematiskt arbetssätt och ett strategiskt tänkande. Du känner dig bekväm med att leda möten inför större grupper och kan jobba självständigt och ta de kontakter som uppdraget kräver.

Viktigt att veta

Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner. Anställningen är på heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här. 

Vi frågor om tjänsten kontaktas rekryteringskonsult Eva Gryding, 070-445 13 39.

Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.

Välkommen med din ansökan senast den 3e oktober! 

Krav

 • Högskoleutbildning alt. annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdigt.
 • Flerårig erfarenhet av arbete med näringslivs-, kompetens-, eller utbildningsfrågor.
 • Erfarenhet av att självständigt leda och driva samverkansprojekt.
 • God svenska i tal och skrift.

Meriterande

 • Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete på strategisk nivå. 
 • Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.