Platsannonsbild höger

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling. Tillsammans arbetar vi med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för våra invånare.

Region Uppsala logo

Arbetsgivare Region Uppsala

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik, Chefer och verksamhetsledare

Sista ansökningsdag 2022-08-31

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling. Tillsammans arbetar vi med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för våra invånare.

HR-avd söker två HR-chefer med uppdrag för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping

Arbetsplatsbeskrivning

HR-avdelningen är organiserad inom Regionkontoret och arbetar på uppdrag av regionledningen med ansvar för det övergripande strategiska HR-arbetet inom Region Uppsala.

HR-avdelningen leds av HR-direktören och består av totalt ca 125 medarbetare. Avdelningen är organiserad i funktionsområdena Arbetsmiljö och hälsa, Lag och avtal, Kompetens och ledarskap, Analys och planering, Processtöd och utveckling samt Verksamhetsstöd.

HR-avdelningens uppdrag är att med utgångspunkt från den arbetsgivarpolitiska strategin utveckla och tillhandahålla ett kvalitativt och verksamhetsnära HR-stöd.

HR-avdelningen inom Region Uppsala söker nu två HR-chefer som vill vara med i utvecklingen av och leda HR-stödet till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Lasarettet i Enköping är ett länsdelssjukhus med cirka 540 anställda. Vi är belägna i en region som expanderar och har goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Västerås. Vårt patientunderlag är boende i Håbo och Enköpings kommun, tillsammans cirka 58 000 invånare.

Vill du bli en av våra två nya HR-chefer?

Grunduppdraget är att ansvara för att ge HR-stöd i arbetsgivarfrågorna till chefer och verksamheten i förvaltningarna.

Det är två roller som ska tillsättas med lite olika ansvarsområden.

Den ena HR-chefen har ett övergripande ansvar och deltar i lednings-, samverkansgrupper och sjukvårdsstyrelser för båda förvaltningarna Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Uppdraget är på en strategisk nivå och kräver erfarenhet av långsiktigt och strukturerat utvecklingsarbete. Som stöd finns tre HR-partners med särskilda förvaltningsövergripande ansvarsområden och tre HR-administratörer samt en underställd HR-chef med ett linjeansvar för HR-teamets 20-talet HR-partners.

Den andra HR-chefen är linjechef för HR-teamets 20 medarbetare och ansvarar för det generella arbetsgivararbetet och chefsstödet till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Teamets uppdrag är att arbeta med det som sjukvårdsledningen prioriterat utifrån verksamhetens behov och att samtidigt verka för implementering av regionens arbetsgivarpolitik. Prioriteringar för det regiongemensamma arbetsgivararbetet och HR:s uppdrag sker också tillsammans med chefen för HR/verksamhetsstöd och regionens HR-direktör och Du ingår även i regionövergripande utvecklingsarbeten inom HR-området.

HR-teamets uppdrag är att ge ett tillgängligt, kvalitativt och proaktivt stöd till verksamhetens chefer i bland annat personalärenden, lönebildning, rehabilitering, arbetstidsfrågor och arbetsmiljöarbete av olika slag. Vi söker efter dig med mångårig erfarenhet som HR-chef i stor komplex organisation och god vana av att leda i förändring. 

Våra HR-chefstjänster innefattar personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar.


Vem söker vi?

Du har en högskoleutbildning inom HR-området eller annat relevant område och flerårig erfarenhet som HR-chef eller motsvarande och gärna inom offentlig sektor. Du är trygg i ditt ledarskap och ser förändringsarbete som en självklar del i det dagliga uppdraget.

Du har ett helhetsorienterat synsätt med god förmåga att bryta ner övergripande strategier och visioner till konkreta och realiserbara mål. Ditt ledarskap är prestigelöst, coachande och lösningsorienterat. Du engagerar medarbetarna i organisationen till ett effektivt och förändringsinriktat arbetssätt. För att coacha och stötta dina HR-medarbetare och våra verksamhetschefer krävs att du har djup förståelse för brett HR-arbete tillsammans med erfarenhet av arbetsrätt, förhandling och samverkan.

Vi ser det som meriterande med erfarenhet från politiskt styrd verksamhet, hälso- och sjukvården och av tillämpning av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB).

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av Region Uppsala som arbetsgivare i en av Sveriges snabbast växande regioner. Du får göra detta i en stor, komplex organisation tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten söks via denna annons och mer information om uppdraget lämnas i samband med första intervju.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2022, men intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.

Välkommen med din ansökan!

Krav

  • Högskoleutbildning inom HR eller annat relevant område
  • Flerårig erfarenhet som HR-chef eller motsvarande
  • Erfarenhet av att leda i förändring
  • Erfarenhet av brett HR-arbete
  • Erfarenhet av arbetsrätt, förhandling och samverkan

Meriterande

  • Erfarenhet av politiskt styrd verksamhet och offentlig sektor
  • Erfarenhet av HR-arbete inom hälso- och sjukvården
  • Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete i stor komplex organisation
  • Erfarenhet av att leda genom andra chefer
  • Goda kunskaper i Allmänna bestämmelser