Platsannonsbild höger

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Region Uppsala logo

Arbetsgivare Region Uppsala

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik, Säkerhetsarbete

Sista ansökningsdag 2022-05-22

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Handläggare Civilt försvar

Region Uppsala är mitt i ett spännande förändringsarbete och kraftsamlar i syfte att stärka och vidareutveckla sin del av det civila försvaret. Erfarenheterna av krishantering både inom materialförsörjning och arbetet med pandemin behöver omhändertas och dessutom ska förmågan att verka i höjd beredskap ökas. Ett annat exempel är att civilt försvar och beredskap i större utsträckning behöver integreras i Region Uppsalas ordinarie processer och verksamhetsplanering.

Enheten Säkerhet och beredskap söker en Handläggare Civilt försvar för att driva arbetet med planering, kunskapsuppbyggnad och förmågeutveckling inom civilt försvar. Vill du vara med i en unik omställning till ett nytt förändrat säkerhetsarbete inom regionen har du chansen nu.  

Arbetsuppgifter

En övergripande uppgift är att utifrån strategier, erfarenheter från tidigare arbete, utvärderingar samt nationella riktlinjer driva Region Uppsalas omställningsarbete och utveckling inom området civilt försvar.

Arbetsuppgifterna är varierande och innebär såväl analytiska, utredande uppgifter som praktiskt samordnande av processer och aktiviteter. I uppdraget ingår att ta fram underlag för beslut, bereda ärenden och svara på remisser. En annan viktig del i arbetet är att stödja förvaltningarna i Region Uppsala med motsvarande arbete inom ramen för deras ansvar. 

Du arbetar även med omvärldsbevakning, kontinuitetsplanering, försörjningsberedskap samt deltar i regional totalförsvarsplanering. Du förstår förändringar i kringliggande samhället och dess betydelse för uppdraget och för organisationen.

Som handläggare på enheten uppnår du mål och resultat till stor del genom att samverka med andra, såväl internt som inom Region Uppsalas nätverk av aktörer. 

Du kan komma att ingå i Region Uppsalas kris- och krigsorganisation och därmed tjänstgöra vid hantering av samhällsstörningar i länet.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Befattningen är säkerhetsklassad vilket innebär säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller har en annan utbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig. Du har goda kunskaper om pågående totalförsvarsuppbyggnad samt krissamverkan i stort, förvärvade genom utbildning eller yrkeserfarenhet. Du har erfarenhet av projektledning eller processledning. Du har B-körkort.

Arbetet förutsätter kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet och dess aktörer. Du har god analytisk förmåga och kompetens inom processarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av krisberedskapsfrågor, förberedelse för hantering och/eller hantering av samhällsstörningar i offentlig verksamhet, gärna från Hälso- och sjukvård. 

Arbetsuppgifterna är mycket utåtriktade och förutsätter god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Du kan sätta erfarenheter i perspektiv och ser till Region Uppsalas behov.

Personliga egenskaper

Uppdraget kräver en förmåga att kunna växla perspektiv mellan övergripande nivå och praktiskt genomförande. Du som person bör därför vara bekväm i att på kort tid ställa om från långsiktigt utvecklings- och planeringsarbete till konkret handling i vår krisledningsorganisation. Det är viktigt är att du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, är en god lagspelare och en säkerhetsmedveten person.

Vi värdesätter om du är självständig, strukturerad, resultatinriktad samt besitter en mycket god förmåga att samverka.

Det finns goda möjligheter att utifrån din erfarenhet, sakkunskap och intresse, fördjupa dig i ämnen som rör civilt försvar och beredskap. 

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här. 

Vill du veta mer? 

Kontakta rekryteringskonsult Eva Gryding, 070-445 13 39, eva.gryding@jobbet.se.

Facklig företrädare nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.

Tjänsten är på heltid och tillsvidare. 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2022, men urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag!

Krav

  • Relevant akademisk utbildning eller har en annan utbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig
  • Goda kunskaper om pågående totalförsvarsuppbyggnad samt krissamverkan i stort, förvärvade genom utbildning eller yrkeserfarenhet
  • Erfarenhet från arbete i en politisk styrd organisation
  • Dokumenterad erfarenhet av projektledning eller processledning
  • B-körkort 

Meriterande

  • Erfarenhet av förberedelse för hantering och/eller hantering av samhällsstörningar i offentlig organisation, gärna utifrån ett ansvar för Hälso-sjukvård