Människor, grupp, rekrytering

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Region Uppsala logo

Arbetsgivare Region Uppsala

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik, Chefer och verksamhetsledare, Data/IT

Sista ansökningsdag 2021-06-27

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Utvecklingsstrateg för samhällets digitalisering

Region Uppsala har statens uppdrag att ansvara för att driva arbetet med regional utveckling i Uppsala län. Arbetet bedrivs inom den nybildade Avdelningen för regional utveckling som arbetar för ett effektivt genomförande av den regionala utvecklingspolitiken samt internt arbete med mänskliga rättigheter och miljö.

Länets vision är att skapa ett gott liv i en hållbar och nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Utgångspunkt för arbetet är Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi som även fungerar som Agenda 2030-strategi. Vi samordnar och driver på länets utvecklingsarbete tillsammans med länets offentliga, privata och ideella aktörer. Det interna miljöarbetet bedrivs utifrån Region Uppsalas miljöprogram.

Avdelningen för regional utveckling leder, sammankallar och deltar i många samverkansfora både internt och externt.

Drivs du av att bidra till att utveckla och skynda på den digitala omställningen, att digitaliseringen förstås, prioriteras och utvecklas? Då är det här en tjänst för dig!


Ditt uppdrag

Som Utvecklingsstrateg för samhällets digitalisering kommer du att arbeta brett inom regional utveckling. Aktuella frågor kan till exempel vara inom näringsliv, arbetsmarknad, digital infrastruktur och finansieringsmöjligheter genom EU:s strukturfondsprogram.

Du kommer verka för övergripande strategisk samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Du kommer bidra till regional utveckling och strategisk samordning och samverkan mellan kommuner, näringslivet, regioner och andra relevanta aktörer inom digitalisering. Du kommer att arbeta tillsammans med strateger inom det regionala utvecklingsuppdraget, där digitalisering ingår som en viktig del i respektive strategs tematiska område. I rollen som Utvecklingsstrateg för samhällets digitalisering har du ett regeringsuppdrag och kommer ingå i ett nationellt nätverk som drivs av Tillväxtverket. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, läs mer om det här. Återrapportering av uppdraget sker årligen till Tillväxtverket.  

Arbetet är en del av att genomföra den nationella digitaliseringsstrategin och uppnå målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalisering har en central roll i att skapa hållbar regional tillväxt och potential för att minska geografins betydelse, skapa inkludering, god tillgänglighet och möjligheten att bo och driva konkurrenskraftiga företag i hela regionen.

Om dig

Vi söker dig med avslutad högskoleutbildning inom relevant område alternativt annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att driva strategiskt utvecklingsarbete, gärna inom digitaliseringsområdet. 
Du har erfarenhet av strategisk kommunikation. Kanske har du en bakgrund som förändringsledare, projektledare, verksamhetsutvecklare eller likande. 
Du har goda kunskaper i vad digitaliseringen betyder för människor och verksamheter. 

Som person är du initiativtagande, självgående, flexibel och pedagogisk. Du har god samarbetsförmåga och är en relationsbyggare. För detta uppdrag krävs att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. 

Annat viktigt att veta

Sista ansökningsdag för denna tjänst är 27 juni. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!

För frågor kring tjänsten eller rekryteringen vänligen kontakta rekryteringskonsult Sofie Skaränger 0703-426600 sofie.skaranger@jobbet.se 

Varmt välkommen med din ansökan!

Krav

  • Högskoleutbildning alt. annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdigt 
  • Flerårig erfarenhet av liknande uppdrag inom förändringsledning eller projektledning
  • God svenska i tal och skrift

Meriterande

  • Erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd verksamhet
  • Erfarenhet av att arbeta i projekt finansierade inom EU:s strukturfonder
  • Erfarenhet av att jobba med digitaliseringsutveckling