Platsannonsbild höger
Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling. Tillsammans arbetar vi med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för våra invånare.

Region Uppsala logo

Arbetsgivare Region Uppsala

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik, Säkerhetsarbete

Sista ansökningsdag 2023-02-05

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling. Tillsammans arbetar vi med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för våra invånare.

Dataskyddsombud

Dataskyddsfrågor är ett viktigt och prioriterat område inom Region Uppsala. Nu söker vi dig som har tidigare erfarenhet inom dataskyddsområdet och kunskap inom integritetslagstiftning till rollen som dataskyddsombud. Vi lovar dig komplexa och utvecklande arbetsuppgifter i en samhällsviktig organisation. Varmt välkommen till oss! 

Rollen som dataskyddsombud är placerad vid Regionkontoret och inom enheten för säkerhet och beredskap. Genom Regionkontoret och regiondirektörens stab, vägleder och stödjer dataskyddsombudet förvaltningarna inom dataskydd och utvecklar Region Uppsalas arbetssätt och kunskaper kontinuerligt för att hela tiden kunna ge bästa möjliga stöd och nytta till hela Region Uppsala.

Region Uppsalas dataskyddsorganisation består av ett dataskyddsombud och en eller flera dataskyddssamordnare vid varje förvaltning. Som dataskyddsombud har du en samordnande, granskande och stödjande roll, vilket innebär att du leder, fördelar och prioriterar arbetet inom dataskyddsorganisationen.

Uppdraget som dataskyddsombud

I rollen som dataskyddsombud bistår du aktivt regionens förvaltningar samt politiska nämnder i dataskyddsfrågor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla och integrera dataskyddsfrågorna i Region Uppsala. Du ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt, informera och ge råd om dataskyddsförordningen samt angränsande regler. Vidare fungerar du som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för personer vars personuppgifter Region Uppsala hanterar. Du har möjlighet att rapportera direkt till regiondirektör i dataskyddsfrågor.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:

 • Vara expert och kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Tillsammans med andra sakkunniga inom Region Uppsala arbeta för att införa nödvändiga skyddsåtgärder inom dataskydd.
 • Omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning framför allt avseendedataskyddsförordningen, lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och patientdatalagen.
 • Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten, Integritetsskydds-myndigheten och vid behov genomföra förhandssamråd.
 • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och vid behov övervaka genomförandet av den.
 • Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.
 • Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång. 

Om dig

Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet. Har du juridisk utbildning är det meriterande. För att lyckas i rollen ser vi att du har minst fem års erfarenhet av arbete inom dataskyddsområdet. Vidare har du kunskap inom integritetslagstiftning, såsom dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Du är även insatt i övrig nationell och internationell lagstiftning som kan påverka personuppgiftsbehandlingen. Vi ser gärna att du är pedagogisk och van att utbilda kollegor och organisationer i dataskyddsfrågor. Har du en vana att hantera media ser vi det som en fördel. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. 

Vi ser att du har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra med en naturlig vilja att dela med dig av din kunskap oavsett vilka målgrupperna är. Du är en person med stor integritet och har ett högt säkerhetsmedvetande. 

Annan viktig information

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Praktisk information

Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner. Anställningen är på heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum. Det finns möjligheter att jobba hemifrån.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Eventuella frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult på Jobbet.se, Matilda Festin på 072-0503217.

Vi hanterar inkomna ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag, dock senast den 5 februari. Välkommen med din ansökan!

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Krav

 • Svenskt medborgarskap
 • Högskole-/universitetsutbildning alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet
 • Minst fem års erfarenhet av arbete inom dataskyddsområdet
 • Kunskap inom integritetslagstiftning, såsom dataskyddsförordningen och patientdatalagen
 • Kunskap inom övrig nationell och internationell lagstiftning som kan påverka personuppgiftsbehandlingen
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

 • Juridisk utbildning
 • Erfarenhet av att utbilda kollegor och organisationer i dataskyddsfrågor
 • Erfarenhet av att hantera media