Platsannonsbild höger
Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Region Uppsala logo

Arbetsgivare Region Uppsala

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik, Säkerhetsarbete

Sista ansökningsdag 2021-10-10

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Dataskyddsombud

Region Uppsala gör en stor säkerhetssatsning och förstärker Säkerhet- och beredskapsenheten med ett flertal olika roller och kompetenser, nu ska vi förstärka enheten med ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla och integrera dataskyddsfrågorna i Region Uppsala.

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos Region Uppsala, informera och ge råd om dataskyddsförordningen samt angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll i organisationen och rapportera till ledningen.

Tillsammans vägleder och stöttar vi förvaltningarna inom dataskydd och vi utvecklar vårt arbetssätt och kunskaper kontinuerligt för att hela tiden kunna ge bästa möjliga stöd och nytta till hela Region Uppsala.

Uppdraget som dataskyddsombud

Region Uppsalas dataskyddsorganisation består av dataskyddssamordnare vid varje förvaltning samt ett Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har en samordnande roll, vilket innebär att han/hon leder, fördelar och prioriterar arbetet inom dataskyddsorganisationen.

Dataskyddsombudet bistår aktivt regionens förvaltningar samt politiska nämnder i dataskyddsfrågor.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av:

 • Vara expert och kunskapsstöd inom Region Uppsala gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Tillsammans med sakkunniga inom Region Uppsala arbeta för att införa nödvändiga säkerhetsskyddsåtgärder inom dataskydd.
 • Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande framförallt dataskyddsförordningen, lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och patientdatalagen.
 • Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten och vid behov genomföra förhandssamråd.
 • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den.
 • Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.
 • Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.

Bakgrund och kompetenser 

För att lyckas i rollen krävs det att du har goda juridiska kunskaper med fokus på dataskyddsförordningen och har arbetat med GDPR-relaterade frågor i ett antal år. Du har god kunskap om branschen och god strategisk förmåga och driv. Du är en person med stor integritet och har ett högt säkerhetsmedvetande.

Meriterande är:

 • Flera års erfarenhet av dataskyddsfrågor där en del av arbetet har skett på strategisk nivå med styrning och uppföljning
 • God förmåga att sätta dig in i och förstå organisationens organisation, processer, information och system
 • Erfarenhet av att sätta dig in i och tillämpa omfattande regelverk och lagstiftning
 • Mycket god förmåga att omsätta regelverk och lagstiftning till riktlinjer och rutiner

Din person

Vi söker dig med goda kunskaper inom integritetslagstiftning såsom dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Du är även insatt i övrig nationell och internationell lagstiftning som kan påverka personuppgiftsbehandlingen.

Vi ser att du har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra med en naturlig vilja att dela med dig av din kunskap oavsett vilka målgrupperna är. Du är strukturerad och noga med att hålla ordning och har en förmåga att kunna anpassa arbetet utifrån förändrade förutsättningar. Din förmåga att uttrycka dig på svenska är god såväl skriftligt som muntligt. Vi tror att du har en stor drivkraft och du har nära till skratt.

Annan viktig information

Tjänsten innebär ett nära samarbete med Region Uppsalas säkerhetschef, informationssäkerhetstrateg, juridiska enheten, upphandlingsenheten, förvaltningsledare och andra centrala funktioner i Region Uppsala. Det innebär också ett nära samarbete med andra regioner, kommuner, företag, myndigheter och övriga intresseorgan inom dataskydd.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Praktisk information

Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner. Anställningen är på heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här. 

Vi frågor om tjänsten kontaktas rekryteringskonsult Eva Gryding, 070-445 13 39.

Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.

Vi hanterar inkomna ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag, dock senast den 17 oktober! 

Välkommen med din ansökan!

Krav

 • Goda juridiska kunskaper med fokus på dataskyddsförordningen.
 • Arbetat med GDPR-relaterade frågor i ett antal år.
 • Goda kunskaper inom integritetslagstiftning.
 • Insatt i övrig nationell och internationell lagstiftning som kan påverka personuppgiftsbehandlingen.
 • Svenskt medborgarskap.

Meriterande

 • Flera års erfarenhet av dataskyddsfrågor
 • Arbete med styrning och uppföljning på strategisk nivå.
 • God förmåga att sätta dig in i och förstå organisationens organisation, processer, information och system
 • Erfarenhet av att sätta dig in i och tillämpa omfattande regelverk och lagstiftning.
 • Mycket god förmåga att omsätta regelverk och lagstiftning till riktlinjer och rutiner.