Människor, grupp, rekrytering
Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Region Uppsala logo

Arbetsgivare Region Uppsala

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik, Säkerhetsarbete

Sista ansökningsdag 2021-05-09

Om arbetsgivaren - Region Uppsala

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Beredskapsstrateg

Att bygga förmåga inom det civila försvaret är ett omfattande arbete. I syfte att stärka och vidareutveckla motståndskraften i hälso- och sjukvården i det civila försvaret har regeringen avsatt medel för att stötta omställningsarbetet i regionerna. Arbetet med planering, kunskapsuppbyggnad och förmågeutveckling behöver utvecklas och fördjupas ytterligare. Region Uppsala är mitt i ett spännande förändringsarbete där erfarenheterna av krishantering både inom materialförsörjning och arbetet med pandemin behöver omhändertas och bidra till en utveckling av Region Uppsalas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Arbetsuppgifter

För att stärka arbetet med att skapa en robust organisation behöver olika uppdrag, förbättrings- och utvecklingsarbete samordnas utifrån ett helhetsperspektiv. Till exempel behöver civilt förvar och krisberedskap i högre utsträckning integreras i ordinarie processer och verksamhetsplanering.

En viktig uppgift för beredskapsstrategen är att, utifrån erfarenheter från tidigare arbete, utvärderingar och rekommendationer driva Region Uppsalas omställningsarbete och utveckling och uppbyggnad av robusta förmågor inom området krisberedskap och civilt försvar.

Uppdraget innebär att utifrån ett helhetsperspektiv strukturera arbetet för att utveckla Region Uppsalas förmåga under höjd beredskap.

För att hela Region Uppsalas verksamhet ska vara en del av utvecklingsarbetet behöver också utvecklingsstöd inom krishantering och totalförsvar arbetas fram och implementeras i samtliga förvaltningar inom Region Uppsala. 

Uppdraget innebär bred samverkan med externa myndigheter.

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning exempelvis inom statsvetenskap, alternativt annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenheter från arbete inom beredskapsområdet och då i en roll där du drivit projekt, processer eller annat utvecklingsarbete.

Arbetet förutsätter kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet och dess aktörer och det är meriterande om du tidigare arbetat med krisberedskapsfrågor inom offentlig förvaltning och/eller politiskt styrd organisation.

Du har god analytisk förmåga och kompetens inom processarbete. I uppdraget ingår att kunna göra omvärldsanalys, förstå förändringar i kringliggande samhället och dess betydelse för uppdraget och för organisationen.

I uppdraget ingår att ta fram underlag för beslut, bereda ärenden och svara på remisser varför tjänsten kräver mycket god svenska i tal och skrift samt pedagogisk förmåga.

För att klara uppdraget behöver du ha mycket god förmåga till samarbete och värdesätta samverkan både inom gruppen och med externa aktörer. 

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du är placerad på vårt Regionkontor, på enheten för säkerhet och beredskap. Du kan komma att ingå i beredskapstjänst.

Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Sista ansökningsdag 9 maj, men urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!

Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Eva Gryding via eva.gryding@jobbet.se

 

Krav

  • Svenskt medborgarskap
  • Relevant högskoleutbildning exempelvis inom statsvetenskap, alternativt annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • Flera års erfarenheter från arbete inom beredskapsområdet, vilket har inkluderat att drivit projekt, processer eller annat utvecklingsarbete.
  • Kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet och dess aktörer

Meriterande

  • Tidigare arbetsliverfarenhet av   krisberedskapsfrågor inom offentlig förvaltning och/eller politiskt styrd organisation.