Platsannonsbild topp
Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Novavax AB

Novavax AB är ett helägt dotterbolag till det amerikanska vaccinföretaget Novavax, Inc, vilket är noterat på NASDAQ i USA (NVAX). Novavax, Inc har utvecklat ett effektivt produktionssystem för antigen och utvecklar olika vaccinkandidater riktade mot bland annat säsongs- och pandemisk influensa (H5N1), respiratoriskt syncytialvirus (RSV) och andra svåra infektionssjukdomar som t.ex. Ebola och Covid-19. Bolaget är nu inne i en expansiv fas med anledning av nuvarande pandemi där extern finansiering finns för att utveckla ett vaccin mot Covid-19. Novavax AB i Uppsala utvecklar och producerar ett saponinbaserat vaccinadjuvans - Matrix-M™. Kliniska studier visar att Matrix-M™ effektivt stimulerar kroppen till ett potent immunsvar omfattande både ett cellulärt och antikroppsmedierat svar vid vaccinering mot sjukdomar. Vid kontoret i Uppsala arbetar drygt 250 personer, både anställda och konsulter. För mer information gå gärna in på företagets hemsida:  http://www.novavax.com

Novavax AB logo

Arbetsgivare Novavax AB

Region Uppsala län

Bransch Naturvetenskapligt arbete

Sista ansökningsdag 2021-12-19

Om arbetsgivaren - Novavax AB

Novavax AB är ett helägt dotterbolag till det amerikanska vaccinföretaget Novavax, Inc, vilket är noterat på NASDAQ i USA (NVAX). Novavax, Inc har utvecklat ett effektivt produktionssystem för antigen och utvecklar olika vaccinkandidater riktade mot bland annat säsongs- och pandemisk influensa (H5N1), respiratoriskt syncytialvirus (RSV) och andra svåra infektionssjukdomar som t.ex. Ebola och Covid-19. Bolaget är nu inne i en expansiv fas med anledning av nuvarande pandemi där extern finansiering finns för att utveckla ett vaccin mot Covid-19. Novavax AB i Uppsala utvecklar och producerar ett saponinbaserat vaccinadjuvans - Matrix-M™. Kliniska studier visar att Matrix-M™ effektivt stimulerar kroppen till ett potent immunsvar omfattande både ett cellulärt och antikroppsmedierat svar vid vaccinering mot sjukdomar. Vid kontoret i Uppsala arbetar drygt 250 personer, både anställda och konsulter. För mer information gå gärna in på företagets hemsida:  http://www.novavax.com

Scientist med fokus på NMR till Novavax

Till gruppen Characterization som är en del av Analytical Development, AD, som i sin tur ingår i Product Development, söker vi nu en scientist med inriktning NMR. Novavax har idag ett nytt NMR labb med ett 600 MHz instrument. Idag består gruppen av 10 anställda samt ett antal konsulter. Förutom NMR arbetar vi även med andra kromatografiska och spektrometriska tekniker. Gruppen kommer succesivt att utökas med flera tjänster eftersom det händer mycket på Novavax, som är inne i en intensiv fas.

Tjänsten innebär i första hand analys och metodutveckling med NMR i såväl forskningsprojekt i tidig fas som för produkt och i processutveckling men kan också innebära samarbeten med externa partners i olika sammanhang. Arbetet innebär både praktiskt arbete på lab med att preparera och köra NMR-prover samt utveckla nya NMR metoder. I tjänsten ingår även ansvar för underhåll och service av utrustning. Även sammanställning, rapportering och presentation av data i olika forum är en del av arbetsuppgifterna. Det ställs stora krav på att kunna arbeta självständigt och man måste kunna kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

För att lyckas i denna tjänst är det viktigt att du självständigt kan applicera NMR tekniker utifrån olika frågeställningar samt arbeta med att utveckla nya metoder. Detta innebär allt från litteratursökning till planering och att utföra och utvärdera experimentella data. Du behöver ha ett strukturerat och metodiskt arbetssätt, men också vara flexibel och inte se något hinder i att det ibland behövs snabba omprioriteringar. Du måste trivas både med att arbeta självständigt och i grupp samt se det som en självklarhet att alltid ta ett stort ansvar för både ditt eget och gruppens arbete.

För mer information kring tjänsten kontakta Johan Bankefors, Manager Characterization tel. 070-938 98 73 eller e-post: jbankefors@novavax.com

Intervjuer kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Heltid, tillsvidare, start omgående, placering i Uppsala.

Krav

 • Akademisk utbildning, gärna disputerad inom relevant område.
 • Relevant erfarenhet från liknande uppdrag inom industrin. 
 • Erfarenhet av analys, metodutveckling och annat arbete relaterat till NMR.
 • Erfarenhet av underhåll av NMR instrument samt lab.
 • Erfarenhet av att planera, utvärdera, sammanställa och rapportera NMR data
 • Vana att medverka som expert i projektteam samt ge stöd och support i frågor relaterade till utvärdering av data
 • Stark kommunikativ förmåga, muntligen som skriftligen. Gäller både svenska och engelska.
 • Självständigt dokumentera sitt arbete i rapporter och vetenskapliga artiklar.

Meriterande

 • Erfarenhet av underhåll och felsökning av NMR utrustning
 • Vana att arbeta i kvalitetssäkrad miljö så som GMP, GLP eller liknande
 • Erfarenhet av kromatografi och masspektrometri
 • Erfarenhet av provupparbetning av komplexa prover
 • Erfarenhet av organisk kemi och/eller naturproduktskemi
 • Erfarenhet av handledning