Platsannonsbild höger

Om arbetsgivaren - Maxi ICA Stormarknad Gnista

ICA Gruppen AB Med 2 400 egna och handlarägda butiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag där dagligvaror utgör kärnan i verksamheten. Huvuduppdraget för ICA Gruppen är vidareutveckling av ICA och ICA-relaterade verksamheter. I grunden handlar det om att nyttja samverkan i kombination med lokal anpassning. Så nära våra kunder som möjligt. Och med en tydlig vision - att göra varje dag lite enklare.

Maxi ICA Stormarknad Gnista logo

Arbetsgivare Maxi ICA Stormarknad Gnista

Region Uppsala län

Bransch Försäljning, inköp, marknadsföring

Sista ansökningsdag 2021-07-02

Om arbetsgivaren - Maxi ICA Stormarknad Gnista

ICA Gruppen AB Med 2 400 egna och handlarägda butiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag där dagligvaror utgör kärnan i verksamheten. Huvuduppdraget för ICA Gruppen är vidareutveckling av ICA och ICA-relaterade verksamheter. I grunden handlar det om att nyttja samverkan i kombination med lokal anpassning. Så nära våra kunder som möjligt. Och med en tydlig vision - att göra varje dag lite enklare.

Ställföreträdande Kassachef

Om jobbet

Som ställföreträdande försäljningschef arbetar du tillsammans med avdelningens försäljningschef i de operativa och strategiska moment som innefattas inom avdelningen, bl.a. innebär uppdraget att;

- Säkerställa en optimal, kvalitativ och långsiktigt lönsam avdelningsdrift

- Ta fram och utveckla rutiner och arbetssätt som bidrar till avdelningens mål

- Leda, motivera och utveckla avdelningens medarbetare

- Ta ansvar och lösa problem som uppstår

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Ge kunderna en köpupplevelse utöver deras högsta förväntningar genom ditt personliga föredömliga bemötande.

- Försäkra dig om att rutiner sätts och efterlevs för att uppnå en hög kvalitativ standard över hela avdelningen.

- Hålla din kunskap och arbete med kassaredovisning och rutiner kring kassaadministration på högsta nivå gällande säkerhet och noggrannhet.

- Hålla avdelningens butik- och bakomutrymmen i perfekt skick – rent, ordning, påfyllt och prismärkt.

- Bidra till en arbetsmiljö där vår Gnistakultur formas till- och fortsätter vara en trivsam, produktiv, utvecklande och attraktiv arbetsplats.

- Bidra till en arbetsmiljö som är säker och hälsosam, både fysiskt och psykosocialt. Som ledare förväntas du fånga upp och agera på signaler som tyder på brister i arbetsmiljön.

Befattningen som ställföreträdande försäljningschef är en plats för dig med vilja och förmåga att kunna utvecklas in i chefsrollen.  Vi ser befattningen som en utvecklingstjänst där du redan från start får ta stort ansvar för både drift och medarbetare. I samarbete med försäljningschefen planerar och driver ni avdelningen mot uppsatta mål. När dina närmsta kollegor försäljningschef och adm.chef, är lediga är det du som ställföreträdande som är backup och tar ansvar över de dagliga arbetsuppgifter och rutiner som ska göras. Du triggas av att få bidra till utveckling och är en tydlig förebild i att se möjligheter och potentialer. Som ledare på ICA Maxi Gnista är det en självklarhet att tro på ett ledarskap genom det goda exemplet och att du alltid är på väg framåt. Som person är du ödmjuk och viljestark och du har en förmåga att skapa trivsel, gemenskap och entusiasm omkring dig.

Övrig information

Har du frågor om tjänsten kontaktar du försäljningschef Sana Jalal 018 88 88 640.

Sista ansökningdag är den 4 juli. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Krav

  • Du behöver ha fyllt 18 år för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter
  • Tidigare erfarenhet av arbete i kassalinje