Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Alternatus

Alternatus bedriver vård med kvalitet inom HVB och familjehem.

Alternatus betyder alternativ på latin. Vi vill vara ett alternativ till riskkapitalägda vårdbolag där ekonomin styr verksamheternas kvalitet. Inom Alternatus vill vi vända på förhållandet: utgångspunkten är den kvalitet vi vill att verksamheterna ska präglas av och vi vet att det ger hög beläggning och därmed ekonomisk stabilitet i företaget.

Alternatus medarbetare utgör företaget, allt behandlingsarbete är beroende av medarbetarna. Att värdera, utbilda, uppmuntra och lyssna på våra medarbetare ser vi därför som en självklarhet och som ett sätt att erbjuda våra klienter bästa möjliga vård.

Vårt huvudkontor ligger i Uppsala, men vi har verksamheter och familjehem runt om i landet.

Alternatus logo

Arbetsgivare Alternatus

Region Västmanlands län, Uppsala län

Bransch Chefer och verksamhetsledare, Hälso- och sjukvård, Pedagogiskt arbete, Socialt arbete

Sista ansökningsdag 2021-09-30

Om arbetsgivaren - Alternatus

Alternatus bedriver vård med kvalitet inom HVB och familjehem.

Alternatus betyder alternativ på latin. Vi vill vara ett alternativ till riskkapitalägda vårdbolag där ekonomin styr verksamheternas kvalitet. Inom Alternatus vill vi vända på förhållandet: utgångspunkten är den kvalitet vi vill att verksamheterna ska präglas av och vi vet att det ger hög beläggning och därmed ekonomisk stabilitet i företaget.

Alternatus medarbetare utgör företaget, allt behandlingsarbete är beroende av medarbetarna. Att värdera, utbilda, uppmuntra och lyssna på våra medarbetare ser vi därför som en självklarhet och som ett sätt att erbjuda våra klienter bästa möjliga vård.

Vårt huvudkontor ligger i Uppsala, men vi har verksamheter och familjehem runt om i landet.

Föreståndare Alternatus

På våra HVB-hem är metodiken och alliansen det absolut viktigaste. Vi vet att balansen mellan en familjär stämning och evidensbaserad metoder kommer att vara avgörande för hur varje individ utvecklas. Att en god relation mellan personal och ungdomar och mellan ungdomarna själva är en förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. När våra medarbetare är trygga i sin kompetens och sin professionella roll vågar de bli personliga och först då kan vi göra skillnad. Alla som kommer till oss ska känna att de fått det bästa alternativet, de vet varför de är här och vad planen är. Vårt mål är att alla ska trivas, men att ingen ska vilja stanna. 

FÖRESTÅNDARE MED FÖRMÅGA TILL STRUKTUR OCH ORDNING TILL ETT OMVÄXLANDE OCH UTMANANDE ARBETE

Om oss

Alternatus är en koncern som arbetar med vård och omsorg inom HVB, familjehem, stödboende. Vår vision är att erbjuda ett Villkorslöst partnerskap. Ett villkorslöst partnerskap till individen och till socialtjänsten – att hjälpa alla och göra det hela vägen. Villkorslöst partnerskap är en ledstjärna för verksamhetens inriktning och organisationen på lång sikt.

Är du rätt person?

Vi söker nu en föreståndare till våra HVB-hem.
HVB Ramnäs, i Ramnäs.
HVB Villa Slussen i Salbohed.
HVB Villan, Fjärdhundra

HVB Ramnäs och HVB Villa Slussen vänder sig till pojkar, Ramnäs till åldrarna 13-17 och Villa Slussen till åldrarna 15-21. Pojkar som på olika sätt utsätter sin hälsa och utveckling för allvarlig risk att skadas och som är i behov av stöd, omsorg och behandling. 
HVB Villan vänder sig till flickor i åldrarna 13-18 år. Flickor med relations- och beteendeproblematik, kriminalitet, missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Metod

Vi arbetar utifrån Operantmodellen som bygger på välkända och beprövade metoder hämtade ur inlärningsteorin, KBT. I Operantmodellen görs individen delaktig i sin behandling genom psykoedukation och psykologikurser. Behandlingen är transparant och öppen i alla sina delar mot såväl inskriven individ, hens anhöriga och uppdragsgivare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som föreståndare har du ansvar för:

 • in- och utskrivning av ungdomar i verksamheten samt hålla i kontakter gentemot beställarkommuner och myndigheter
 • att leda och utveckla en verksamhet som på bästa sätt ska tillgodose placerade individers behov av omvårdnad och trygg vård
 • att organisera verksamheten, så att placerade individer får den vård de har rätt till
 • att följa upp och utvärderar de vårdinsatser som görs och att dokumentation som görs följer gällande lagstiftning
 • verksamhet, personal och budget
 • leda och följa upp personalens behandlingsarbete
 • ansvar för verksamhetens kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete

Formella kvalifikationer

 • Socionomexamen, beteendevetare eller annan motsvarande högskoleutbildning om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Ett genuint intresse av att möta och bemöta ungdomar och att göra skillnad
 • Erfarenhet av arbete på HVB och med den aktuella målgruppen
 • Dokumenterad ledarerfarenhet
 • Erfarenhet av förändringsarbete samt att på ett strukturerat sätt driva kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
 • God kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skrift
 • God förmåga att använda olika former av datoriserade system

Övrigt

 • Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning
 • Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister för HVB-hem innan eventuell anställning
 • Vi tillämpar individuell lönesättning
 • Resor i tjänsten förekommer
 • Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum

Vi erbjuder dig!

Om du är rätt chef för oss erbjuder vi en spännande arbetsplats, i en kompetent och engagerad grupp av ledare samt möjlighet att växa i din profession. Regelbunden extern handledning av KBT-handledare. Subventionerad friskvård och roliga kollegor.

Välkommen med din ansökan!

Krav

 • Socionom - 2-4 års erfarenhet