Skog och moln
Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Alternatus

Alternatus bedriver vård med kvalitet inom HVB och familjehem.

Alternatus betyder alternativ på latin. Vi vill vara ett alternativ till riskkapitalägda vårdbolag där ekonomin styr verksamheternas kvalitet. Inom Alternatus vill vi vända på förhållandet: utgångspunkten är den kvalitet vi vill att verksamheterna ska präglas av och vi vet att det ger hög beläggning och därmed ekonomisk stabilitet i företaget.

Alternatus medarbetare utgör företaget, allt behandlingsarbete är beroende av medarbetarna. Att värdera, utbilda, uppmuntra och lyssna på våra medarbetare ser vi därför som en självklarhet och som ett sätt att erbjuda våra klienter bästa möjliga vård.

Vårt huvudkontor ligger i Uppsala, men vi har verksamheter och familjehem runt om i landet.

Alternatus logo

Arbetsgivare Alternatus

Region Västmanlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Stockholms län

Bransch Socialt arbete

Sista ansökningsdag 2021-12-31

Om arbetsgivaren - Alternatus

Alternatus bedriver vård med kvalitet inom HVB och familjehem.

Alternatus betyder alternativ på latin. Vi vill vara ett alternativ till riskkapitalägda vårdbolag där ekonomin styr verksamheternas kvalitet. Inom Alternatus vill vi vända på förhållandet: utgångspunkten är den kvalitet vi vill att verksamheterna ska präglas av och vi vet att det ger hög beläggning och därmed ekonomisk stabilitet i företaget.

Alternatus medarbetare utgör företaget, allt behandlingsarbete är beroende av medarbetarna. Att värdera, utbilda, uppmuntra och lyssna på våra medarbetare ser vi därför som en självklarhet och som ett sätt att erbjuda våra klienter bästa möjliga vård.

Vårt huvudkontor ligger i Uppsala, men vi har verksamheter och familjehem runt om i landet.

Familjehemskonsulent till familjehem i Mellansverige 

FAMILJEHEMSKONSULENT MED FÖRMÅGA TILL STRUKTUR OCH ORDNING TILL ETT OMVÄXLANDE OCH UTMANANDE ARBETE

Alternatus Familia arbetar med att rekrytera, utreda, handleda och utbilda familjehem. Vi tar emot förfrågningar och deltar i placeringar dygnet runt, 365 dagar om året.

Metod

Vi arbetar utifrån välkända och beprövade metoder hämtade ur inlärningsteorin, KBT. Individendelaktig i sin behandling genom psykoedukation och psykologikurser. Behandlingen är transparant och öppen i alla sina delar mot såväl inskriven individ, hens anhöriga och uppdragsgivare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som familjehemskonsulent har du ansvar för att:

 • bistå ett antal familjehem med handledning och stöd under de perioder de har ett barn, ungdom eller vuxen placerad hos sig
 • arbeta på uppdrag av socialtjänsten och har ett nära samarbete med ansvarig socialsekreterare
 • kontinuerligt rekrytera och utreda nya potentiella familjehem och för att utbilda dessa
 • ta emot förfrågningar från socialtjänsten och matcha dessa med lämpligt familjehem

Vårt familjehemskontor ligger i Sala och arbetstid kommer att förläggas där, men möjlighet att arbeta hemma kommer också att finnas. Du kommer att resa mycket då du ofta besöker dina familjehem. Resor till möten, handledning etc. ingår i tjänsten, ibland med övernattning. 

Vi tillämpar provanställning, 6 månader. 

Krav

 • Högskoleutbildning minst 180 hp, ex. beteendevetare eller socionom
 • Steg 1 utbildning, inriktning KBT
 • Ingående kännedom om socialtjänstlagen och god dokumentationsförmåga
 • Kunskap om barns behov och du brinner för att bidra till en god och kvalitativ familjehemsvård.
 • God kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skrift
 • God förmåga att använda olika former av datoriserade system
 • B-körkort

Meriterande

 • Erfarenhet av familjehemsvård är meriterande
 • Handledarutbildning
 • BBIC