inline-image

Om arbetsgivaren

På Roslagsvatten har vi ett stort och viktigt uppdrag. Det handlar om att se till att det kretslopp som tjänat oss i miljoner år kan fortsätta göra sitt jobb. Vi distribuerar rent dricksvatten till 130 000 invånare varje dag och vi ser till att det använda avloppsvattnet renas. Vi är verksamma i fem kommuner i Stockholmsområdet – Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta och Ekerö. I Österåker och Vaxholm ansvarar vi även för avfallshanteringen. Vi driver två återvinningscentraler och tar hand om hushållsavfall från 20.000 abonnenter. För Danderyd och Täby sköter vi fakturering av vatten och avloppstjänster samt hanterar kundfrågor kring fakturering och taxor. Roslagsvatten bildades 1989 och är det första kommunägda VA-bolaget i Sverige och sedan starten har omsättningen vuxit med i genomsnitt 10 procent per år. Idag är vi är cirka 120 medarbetare och har vårt huvudkontor i närheten av Roslagsbanan i Åkersberga.

company-image
Arbetsgivare Roslagsvatten
Region Uppsala län, Stockholms län
Bransch Bygg och anläggning, Installation, drift, underhåll, Tekniskt arbete
Sista ansökningsdag 2019-05-07

Om arbetsgivaren

På Roslagsvatten har vi ett stort och viktigt uppdrag. Det handlar om att se till att det kretslopp som tjänat oss i miljoner år kan fortsätta göra sitt jobb. Vi distribuerar rent dricksvatten till 130 000 invånare varje dag och vi ser till att det använda avloppsvattnet renas. Vi är verksamma i fem kommuner i Stockholmsområdet – Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta och Ekerö. I Österåker och Vaxholm ansvarar vi även för avfallshanteringen. Vi driver två återvinningscentraler och tar hand om hushållsavfall från 20.000 abonnenter. För Danderyd och Täby sköter vi fakturering av vatten och avloppstjänster samt hanterar kundfrågor kring fakturering och taxor. Roslagsvatten bildades 1989 och är det första kommunägda VA-bolaget i Sverige och sedan starten har omsättningen vuxit med i genomsnitt 10 procent per år. Idag är vi är cirka 120 medarbetare och har vårt huvudkontor i närheten av Roslagsbanan i Åkersberga.

VA-utredare hydraulisk modellering

Roslagsvatten har alltid stått för förändring och utveckling, våra ägarkommuner är de mest expansiva i landet vilket kräver stora investeringar i vatten, avloppsanläggningar och infrastruktur. Att arbeta hos Roslagsvatten innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och karaktär. Våra tjänster är efterfrågade och vi behöver bli fler! 

VA-utredare är ett betydelsefullt och utvecklande arbete på en arbetsplats som genomsyras av öppet klimat och engagemang! Hos oss arbetar du med erfarna och trevliga kollegor som är stolta över det samhällsbyggande uppdrag vi har. Du arbetar i ett team av 17 kollegor.
Som VA-utredare arbetar du självständigt med dina egna uppdrag men har alltid tillgång till den stora, samlade kunskap som finns hos dina kollegor - både i din egen arbetsgrupp och i Roslagsvatten i helhet.  Som VA-utredare inom hydraulisk modellering har du ansvaret för att förvalta modellerna, agera som huvudkontaktperson vid framtagande av modeller samt utföra hydrauliska beräkningar för ledningsnätet

Arbetsuppgifter

  • Du gör utredningar inom vatten-, spill- och dagvattenledningsnät och levererar beslutsunderlag i form av beräkningsresultat, analyser och slutsatser med stöd av hydrauliska beräkningsmodeller. 
  • Du projektleder utvecklingen av bolagets hydrauliska modeller och förvaltar dem.
  • Du gör kartläggningar av effekter i ledningsnätet vid t ex planarbeten, exploateringar och annan strategisk utbyggnad.
  • Du är ett stöd vid kapacitetsutredningar i ledningsnätet

Vem vi söker

Vi vänder oss till dig som har relevant teknisk utbildning och minst 1-2 års yrkeserfarenhet inom utredning av modellering. Din svenska är god i såväl tal som skrift. Du har goda kunskaper i relevanta modelleringsprogram och GIS-program. 

Du lämnar inga lösa trådar - du är en slutförare! Du är van att självständigt driva ditt arbete och dina utredningar i enlighet med tidplan och regelverk. Du är en lagspelare som samarbetar och för dialog, lika väl med dina kollegor som med externa aktörer/kontakter. Med professionell framtoning och ett respektfullt bemötande bidrar du aktivt till att skapa en bra arbetsmiljö. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll och framför dina åsikter och argument på ett förtroendeskapande och konkret sätt, både muntligen och i skrift. 

Annat viktigt att veta

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du kommer att ha din arbetsplats på vårt huvudkontor på Sågvägen i Åkersberga, med närhet till Roslagsbanan och andra kommunikationer. 

Roslagsvatten erbjuder en viktig roll med goda möjligheter att påverka sin egen utveckling. Vi tillämpar individuell lönesättning, har en egen personalförening som genomför olika aktiviteter under året. Vi satsar på friskvård och hälsa och vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk kulturell mångfald tillför verksamheten.

Din ansökan vill vi ha senast den 7 maj 2019.

Ev frågor om tjänsten besvaras av Maria von Scherling, 0736-634026 alt maria.vonscherling@roslagsvatten.se

Fackliga företrädare nås via Roslagsvattens växel, 08-540 835 00. För Vision, Rose-Marie Gauffin och för Sveriges ingenjörer, Aida Eriksson. 

Tag chansen att göra skillnad tillsammans! Att arbeta hos oss innebär en möjlighet att utveckla och vårda livets viktigaste byggstenar - vårt vatten och vårt kretslopp. 

Du har väl sett att vi också söker en VA-planerare/projektör? Vill du läsa även den annonsen så klickar du här.

Krav

  • Relevant teknisk utbildning 
  • Minst 1-2 års relevant yrkeserfarenhet
  • God svenska i tal och skrift
  • Goda kunskaper i relevanta modelleringsprogram och GIS-program

Meriterande

  • Arbetat med hydraulisk modellering 
  • Erfarenhet av GIS-baserade program/CAD-baserade projekteringsverktyg