inline-image

Om arbetsgivaren

På Roslagsvatten har vi ett stort och viktigt uppdrag. Det handlar om att se till att det kretslopp som tjänat oss i miljoner år kan fortsätta göra sitt jobb. Vi distribuerar rent dricksvatten till 130 000 invånare varje dag och vi ser till att det använda avloppsvattnet renas. Vi är verksamma i fem kommuner i Stockholmsområdet – Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta och Ekerö. I Österåker och Vaxholm ansvarar vi även för avfallshanteringen. Vi driver två återvinningscentraler och tar hand om hushållsavfall från 20.000 abonnenter. För Danderyd och Täby sköter vi fakturering av vatten och avloppstjänster samt hanterar kundfrågor kring fakturering och taxor. Roslagsvatten bildades 1989 och är det första kommunägda VA-bolaget i Sverige och sedan starten har omsättningen vuxit med i genomsnitt 10 procent per år. Idag är vi är cirka 120 medarbetare och har vårt huvudkontor i närheten av Roslagsbanan i Åkersberga.

company-image
Arbetsgivare Roslagsvatten
Region Uppsala län, Stockholms län
Bransch Bygg och anläggning, Installation, drift, underhåll, Tekniskt arbete
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Om arbetsgivaren

På Roslagsvatten har vi ett stort och viktigt uppdrag. Det handlar om att se till att det kretslopp som tjänat oss i miljoner år kan fortsätta göra sitt jobb. Vi distribuerar rent dricksvatten till 130 000 invånare varje dag och vi ser till att det använda avloppsvattnet renas. Vi är verksamma i fem kommuner i Stockholmsområdet – Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta och Ekerö. I Österåker och Vaxholm ansvarar vi även för avfallshanteringen. Vi driver två återvinningscentraler och tar hand om hushållsavfall från 20.000 abonnenter. För Danderyd och Täby sköter vi fakturering av vatten och avloppstjänster samt hanterar kundfrågor kring fakturering och taxor. Roslagsvatten bildades 1989 och är det första kommunägda VA-bolaget i Sverige och sedan starten har omsättningen vuxit med i genomsnitt 10 procent per år. Idag är vi är cirka 120 medarbetare och har vårt huvudkontor i närheten av Roslagsbanan i Åkersberga.

VA-planerare/Projektör

Roslagsvatten har alltid stått för förändring och utveckling, våra ägarkommuner är de mest expansiva i landet vilket kräver stora investeringar i vatten, avloppsanläggningar och infrastruktur. Att arbeta hos Roslagsvatten innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och karaktär. Våra tjänster är efterfrågade och vi behöver bli fler! 

VA-planerare är ett betydelsefullt och utvecklande arbete på en arbetsplats som genomsyras av öppet klimat och engagemang! Hos oss arbetar du med erfarna och trevliga kollegor som är stolta över det samhällsbyggande uppdrag vi har. Du arbetar i ett team av 17 kollegor, varav tio arbetar med VA-planering/projektering och tillskottsvatten.
Som VA-planerare arbetar du självständigt med dina egna uppdrag men har alltid tillgång till den stora, samlade kunskap som finns hos dina kollegor - både i din egen arbetsgrupp och i Roslagsvatten i helhet. Du kommer huvudsakligen att arbeta med utredning, planering och dimensionering av VA-anläggningar, i såväl nya som befintliga utbyggnadsområden. Du kommer att involveras i exploateringar, omvandlingsområden, förnyelseplaner m m och får stor insyn och även påverkan på viktiga samhällsfrågor.

Arbetsuppgifter

 • Bevaka att helheten avseende nuvarande och framtida behov tillgodoses vid planering, dimensionering och utformning av VA-anläggningarna.
 • Arbeta med framtagande av översiktlig långtidsplanering av VA-system för hela kommuner. 
 • Delta aktivt i framarbetande av krav utifrån VA-perspektivet i detaljplaner tillsammans med kommunen samt öriga aktörer.
 • Vara delaktig i remissvar och tekniska kundfrågor från exempelvis kommuner och privatpersoner. 
 • Agera som projekterings-/utredningsledare internt för egen regi såväl som externa uppdrag tillsammans med konsulter, exploatörer, entreprenörer, kommuntjänstemän, fastighetsägare etc.
 • Vara delaktig i framtagande av policys/riktlinjer för dagvattenfrågor tillsammans med myndigheter och kommuner.
 • Vara med och precisera byggherrens alla krav och önskemål på utformning av VA-anläggningar.
 • Följa upp att gällande lagstiftning, beslutade riktlinjer/policys följs inom de projekt du är delaktig i.
 • Agera tekniskt stöd åt Roslagsvattens driftavdelning. 

Vem vi söker

Vi vänder oss till dig som har relevant teknisk utbildning och minst fem års relevant yrkeserfarenhet. Din svenska är god i såväl tal som skrift. Körkort för personbil är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av GIS-baserade program/CAD-baserad projekteringsverktyg och/eller har arbetat med hydraulisk modellering ser vi det som meriterande. 

Du lämnar inga lösa trådar - du är en slutförare! Du är van att självständigt driva din del i projekt och utredningar i enlighet med budget, tidplan och regelverk. Du är en lagspelare som sammarbetar och för dialog, lika väl med dina kollegor som med externa aktörer/kontakter. Med professionell framtoning och ett respektfullt bemötande bidrar du aktivt till att skapa en bra arbetsmiljö. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll och framför dina åsikter och argument på ett förtroendeskapande och konkret sätt, både muntligen och i skrift. 

Annat viktigt att veta

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du kommer att ha din arbetsplats på vårt huvudkontor på Sågvägen i Åkersberga, med närhet till Roslagsbanan och andra kommunikationer. 

Roslagsvatten erbjuder en viktig roll med goda möjligheter att påverka sin egen utveckling. Vi tillämpar individuell lönesättning, har en egen personalförening som genomför olika aktiviteter under året. Vi satsar på friskvård och hälsa och vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ev frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Anna-Karin Moazzami, 018-470 71 10.

Fackliga företrädare nås via Roslagsvattens växel, 08-540 835 00. För Vision, Rose-Marie Gauffin och för SACO, Aida Eriksson. 

Tag chansen att göra skillnad tillsammans! Att arbeta hos oss innebär en möjlighet att utveckla och vårda livets viktigaste byggstenar - vårt vatten och vårt kretslopp. 

Din ansökan vill vi ha senast den 7 maj 2019.

Du har väl sett att vi också söker en VA-utredare hydraulisk modellering? Vill du läsa även den annonsen, klicka här

 

Krav

 • Relevant teknisk utbildning 
 • Minst 5 års relevant yrkeserfarenhet
 • God svenska i tal och skrift
 • Körkort B

Meriterande

 • Arbetat med hydraulisk modellering 
 • Erfarenhet av GIS-baserade program/CAD-baserade projekteringsverktyg