Platsannonsbild höger

Om arbetsgivaren - Nära vård och hälsa

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Förvaltningen Nära vård och hälsas 1400 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i hela länet. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård och specialiserad habilitering. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktig för oss, eftersom vi anpassa vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster. Förvaltningen Nära vård och hälsa består av åtta verksamhetsområden och ett ledningskontor. Ledningsgruppen består av förvaltningsdirektören, de åtta verksamhetsområdescheferna och cheferna på ledningskontoret.

Nära vård och hälsa logo

Arbetsgivare Nära vård och hälsa

Region Uppsala län

Bransch Chefer och verksamhetsledare, Hälso- och sjukvård

Sista ansökningsdag 2019-11-11

Om arbetsgivaren - Nära vård och hälsa

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Förvaltningen Nära vård och hälsas 1400 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i hela länet. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård och specialiserad habilitering. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktig för oss, eftersom vi anpassa vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster. Förvaltningen Nära vård och hälsa består av åtta verksamhetsområden och ett ledningskontor. Ledningsgruppen består av förvaltningsdirektören, de åtta verksamhetsområdescheferna och cheferna på ledningskontoret.

Biträdande förvaltningsdirektör

Vi erbjuder dig en roll där du i nära samarbete med Nära vård och hälsas förvaltningsdirektör medverkar till att utveckla "Effektiv och nära vård". 

Ditt ansvar och ditt uppdrag

Som biträdande förvaltningsdirektör kommer du att arbeta i förvaltningsövergripande projekt, nätverk och arbetsgrupper. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Exempel på uppgifter är:

  • Att som projektägare arbeta i förvaltningsövergripande förbättringsprojekt.
  • Att delta i Region Uppsala-övergripande nätverk och arbetsgrupper som representant för Nära vård och hälsa.
  • Att medverka i olika beredningsgrupper som bereder frågor och beslut för ledningsgrupp och politiska beslutande organ.
  • Att ersätta förvaltningsdirektören vid semestrar och annan frånvaro.

Två av dina fokusområden kommer vara kommunsamverkan inom Uppsala län samt digitalisering. 

Din bakgrund och kompetens

Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du har flera års erfarenhet av att ha arbetat med förändrings- och förbättringsarbete inom sjukvården. Du har erfarenhet av strategiskt arbete där du behövt överblicka komplexa flöden och helheter. Din svenska är mycket god i tal såväl som skrift och du behärskar engelska. Du är väl insatt i Region Uppsalas ”Effektiv och nära vård 2030”. 

Du är en person som har förmågan att överblicka komplexa helheter. Du stöttar beslutande organ genom att förmedla väl underbyggda argument och fakta. Du har förmågan att lyhört ta del av en verksamhets operativa behov och förvandla dem till fungerande strategier och planer. Du trivs i en roll med stor självständighet och eget beslutsfattande, samtidigt är du van att också vara en del av ett sammanhang - du har förmågan att se ditt eget ansvarsområde som en integrerad del förvaltningen och Region Uppsala i helhet. Du bemöter din omgivning på ett moget och lyhört sätt, du har förmågan att diplomatiskt samverka och samarbeta i ett sammanhang där många olika åsikter och synsätt möts.

Annat viktigt att veta

Anställningen är på heltid tillsvidare i grundprofessionen med ett 3-årigt chefsförordnande.

Tillträde enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Ev frågor besvaras av rekryteringskonsult Anna-Karin Moazzami, 018-470 71 10 eller av förvaltningsdirektör Torun Hall, torun.hall@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2019.

Krav

  • Högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet
  • Flera års erfarenhet av att ha arbetat med förändrings- och förbättringsarbete inom sjukvården
  • Erfarenhet av strategiskt arbete där du behövt överblicka komplexa flöden och helheter
  • Mycket god svenska i tal och skrift
  • God engelska
  • Insyn i Region Uppsalas ”Effektiv och nära vård 2030”