Platsannonsbild höger
Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5 300 medlemmar, som verkar för en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och en för individ och samhälle gynnsam forskning, utveckling och användning av läkemedel. Föreningen består av 11 lokala kretsar över hela Sverige, 14 vetenskapliga sektioner och tre tvärvetenskapliga intressegrupper. Apotekarsocieteten är en tung remissinstans för en rad myndigheter och har en aktiv roll i många utredningar och opinionsfrågor som syftar till att stärka Life Science sektorn i Sverige. Apotekarsocieteten främjar kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Via vårt dotterbolag Läkemedelsakademin erbjuder vi högkvalitativa utbildningar och dagsaktuella nyheter. Vi delar varje år ut stipendier för flera miljoner för fort- och vidareutbildning samt för att stödja forskning genom bland annat stipendier till doktorander och för postdoktorala vistelser.

Apotekarsocieteten logo

Arbetsgivare Apotekarsocieteten

Region Stockholms län

Bransch Chefer och verksamhetsledare, Kultur, media, design

Sista ansökningsdag 2019-08-15

Om arbetsgivaren - Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5 300 medlemmar, som verkar för en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och en för individ och samhälle gynnsam forskning, utveckling och användning av läkemedel. Föreningen består av 11 lokala kretsar över hela Sverige, 14 vetenskapliga sektioner och tre tvärvetenskapliga intressegrupper. Apotekarsocieteten är en tung remissinstans för en rad myndigheter och har en aktiv roll i många utredningar och opinionsfrågor som syftar till att stärka Life Science sektorn i Sverige. Apotekarsocieteten främjar kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Via vårt dotterbolag Läkemedelsakademin erbjuder vi högkvalitativa utbildningar och dagsaktuella nyheter. Vi delar varje år ut stipendier för flera miljoner för fort- och vidareutbildning samt för att stödja forskning genom bland annat stipendier till doktorander och för postdoktorala vistelser.

Projektledare Farmacihistoriska muséet

I Apotekarsocietetens verksamhet ingår sedan 80-talet driften av ett museum. Utställningen bedrivs i den egna fastigheten i direkt anslutning till den övriga verksamheten, men i egna lokaler fördelade på tre våningsplan. Utställningen är ca 300 m2 och innefattar utvecklingen av svensk läkemedelsindustri och apotekshistoria. I dagsläget har museiverksamheten ca 5-600 förhandsbokade besökare från branschen per år. Hittills har verksamheten drivits helt av ideella krafter. 

Apotekarsocieteten har fattat ägarbeslut om att utveckla och modernisera museet och nu söker vi dig som vill projektleda denna utveckling! Genom att presentera föremål och fakta, sprida kunskap om forskning, tillverkning och hantering av läkemedel ur ett nutida historiskt perspektiv avser vi bidra till Apotekarsocietetens vision ”Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel”.

Målet är att kunna öppna muséet för allmänheten from 1 jan 2021 men för att det ska kunna ske behöver vi din hjälp. Hur ska besökare hitta hit, tas emot och kunna ta del av utställningen?

Under projektets gång har muséet öppet som vanligt vilket gör att du har gott om tillfällen att testa idéer löpande. Du kommer att vara direkt underställd Apotekarsocietetens VD, och arbeta i nära samverkan med både Apotekarsocietetens sektion för farmaci-och läkemedelshistoria och Apotekarsocietetens nyinrättade museums- och biblioteksnämnd där du kommer att ingå som adjungerad.

Arbetsuppgifter

 • Bygga upp en struktur för museets löpande verksamhet som möjliggör ett ökat besökarantal. I detta arbete ingår att överföra kunskapen från organisationen till museiverksamheten samt att paketera den till intressanta teman.
 • Bearbeta utställningsteman och instruktioner till guider och dokumentera i samverkan med Apotekarsocietetens sektion för Farmaci-och läkemedelshistoria.
 • Utföra praktiskt arbete med samlingarna.
 • Planera, leda och utföra arbetet med viss omflyttning.
 • Ta fram underlag för logistik och arbetsflöde för utvecklingsprojektet.
 • Fungera som arbetsledare för guider och ibland även guida själv.
 • Dokumentera och utforma mål för kund/besökare nöjdhet och antal besökare.
 • Utveckla marknadsföringen av museet.
 • Ingå som adjungerad i nämnden som tar fram riktlinjerna för museiverksamheten.

Vad behöver du kunna?

 • Praktisk erfarenhet av publik musei-verksamhet
 • Erfarenhet av projektledning av något slag
 • Genuint intresse för museiverksamhet, vetenskapshistoria och naturkunskap.

Som person är du omsorgsfull, strukturerad och har god administrativ förmåga. Du är målmedveten och har stor respekt för människors olika kompetenser. Vidare har du god initiativ- och analysförmåga och fattar beslut inom ditt mandat. Du arbetar självständigt och bidrar med din positivitet och lyhördhet till ett gott samarbetsklimat. Du är utåtriktad och kvalitetsmedveten.

Vi hälsar dig välkommen till en organisation med en väldigt stor kunskapsbas. Här finns många objekt som alla har spännande bakgrund och historia. Vi hoppas att du lockas av utmaningen att få öka kunskapsnivån om läkemedel och Sveriges roll i modern läkemedelshistoria!

Muséet finns i fantastiska lokaler på Wallingatan 24-26 i centrala Stockholm.  Lokalerna är inte tillgänglighetsanpassade.

Tjänsten är en projektanställning deltid (50%) fram tom sista dec 2020. Arbetstiderna är flexibla.

Frågor om tjänsten besvaras av vd Karin Meyer på 08-723 50 00.

Välkommen med din ansökan senast 15 augusti.