Platsannonsbild höger

Om arbetsgivaren - Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

På Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så, svart på vitt - vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster vi erbjuder kräver mycket men vi som arbetar här vet att jobbet ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Akademiska sjukhuset  logo

Arbetsgivare Akademiska sjukhuset

Region Uppsala län

Bransch Chefer och verksamhetsledare, Hälso- och sjukvård

Sista ansökningsdag 2019-11-17

Om arbetsgivaren - Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

På Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så, svart på vitt - vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster vi erbjuder kräver mycket men vi som arbetar här vet att jobbet ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Sektionschef Klinisk Genetik

Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet
Sektionen för Klinisk genetik utgör kunskapscentrum för högspecialiserad vård relaterad till genetiskt betingade sjukdomar i Uppsala-Örebro regionen. Verksamheten är mycket expansiv och inkluderar idag ca 70 medarbetare. Klinisk genetik är en specialitet i snabb utveckling med en stark koppling till forskning vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Sektionen ingår organisatoriskt i Akademiska laboratoriet (AL) som svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. AL är indelad i fem olika sektioner som tillsammans är verksamma inom tio olika kunskapsområden – transfusionsmedicin, immunologi, kemi, farmakologi, bakteriologi, virologi, vårdhygien, patologi och cytologi samt genetik. Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i vår mellansvenska region.

Ditt uppdrag
Här finns stora möjligheter att ta egna initiativ och att utveckla verksamheten i samklang med ny kunskap och vårdbehov. Som sektionschef har du tillsammans med dina avdelningschefer det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Några viktiga fokusområden för dig är en välfungerande bemanning, och arbete med ständiga förbättringar. Du ansvarar för att leda verksamheten mot uppsatta mål och visioner och tillsammans med personalen driver du sektionens utveckling. Som sektionschef är du underställd verksamhetschefen för Akademiska laboratoriet och du sitter med i Akademiska laboratoriets ledningsgrupp. Viss del forskning/klinik kan ingå i tjänsten men är inget krav.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar. Har du tidigare varit ledare för underställda chefer ser vi det som en merit. Din bakgrund finns inom eller i nära anslutning till klinisk genetik - du har en förståelse och ett intresse för ämnesområdet som gör att du kan sätta dig in i deras medarbetares vardag, verksamhetens utmaningar/behov och framtida utveckling. 

Relevant akademisk examen är ett krav. Du kan t ex vara biomedicinsk analytiker, bioinformatiker, molekylärbiolog, specialistläkare inom genetik eller liknande. 

Din talade och skrivna svenska och engelska är god. 

Till din person är du trygg och stabil - i dig själv men också i din ledarroll. Du är en tydlig person med god kommunikativ förmåga, en person som skapar och främjar samarbete och samverkan. Du är drivande och vill se resultat. Klinisk genetik är en expansiv sektion med stor efterfrågan på sina tjänster, erfarenhet av den typen av förändringsarbete är meriterande. 

Annat viktigt att veta
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om mera här

Ev frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Anna-Karin Moazzami, 018-470 71 10.

Fackliga kontaktpersoner nås via Region Uppsalas växel, 018 – 611 00 00

Din ansökan vill vi ha senaste den 17 nov 2019.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Krav

  • Relevant akademisk examen
  • Erfarenhet som chef
  • Erfarenhet av arbete inom eller i närhet av klinisk genetik
  • God talad och skriven svenska och engelska
  • Goda datorkunskaper

Meriterande

  • Erfarenhet av att leda underställda chefer
  • Erfarenhet av att driva förändringsarbete