Platsannonsbild topp

Om arbetsgivaren - Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

På Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så, svart på vitt - vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster vi erbjuder kräver mycket men vi som arbetar här vet att jobbet ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Akademiska sjukhuset  logo

Arbetsgivare Akademiska sjukhuset

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik, Chefer och verksamhetsledare, Försäljning, inköp, marknadsföring

Sista ansökningsdag 2019-08-04

Om arbetsgivaren - Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

På Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så, svart på vitt - vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster vi erbjuder kräver mycket men vi som arbetar här vet att jobbet ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Kommunikationsdirektör

Vill du bli utmanad – av utveckling, en stor och komplex organisation och ledarskap? Vill du bli belönad – av att medverka till den högkvalitativa vården, av att arbeta med kompetenta, engagerade medarbetare i en värld där god kommunikation är i ständigt fokus? Vi söker en kommunikationsdirektör till Akademiska sjukhuset.

Akademiska sjukhuset är en av åtta förvaltningar inom Region Uppsala. Sjukhusets uppdrag är att bedriva vård, utbildning och forskning. Inom kommunikationsavdelningen arbetar 11 medarbetare med varumärke, grafisk profil, webb och sociala medier, externkommunikation och media, intern-, marknads- och kriskommunikation.

Som kommunikationsdirektör rapporterar du direkt till sjukhusdirektören och är en del av Akademiska sjukhusets ledningsgrupp. Du har personalansvar för sju medarbetare, varav en är enhetschef för webb och sociala medier med fyra egna medarbetare.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att stötta sjukhusets ledning och verksamheter så att verksamheterna är kommunikativa inom alla områden – externt såväl som internt. Sjukhusets kommunikation är proaktiv med fokus på att agera istället för att reagera. Kommunikationsavdelningen planerar och genomför både strategiska och operativa kommunikationsaktiviteter riktade till sjukhusets olika målgrupper.

Din arbetsdag

Din vardag handlar i stor utsträckning om olika möten med människor. Du är ett coachande bollplank och en rådgivande diskussionspartner till dina egna medarbetare men också till sjukhusdirektören och sjukhusets verksamhetschefer och chefsläkare. Du har täta samarbeten med bl a sjukhusets administrativa direktör, ekonomidirektör och HR-direktör. Du arbetar i nära samverkan med Regionkontorets kommunikationsavdelning.

Du finns med i tre ledningsgrupper – Akademiska sjukhusets ledningsgrupp, Region Uppsalas kommunikationsledningsgrupp och sjukhusadministrationens ledningsgrupp. Du kommer alltså att involveras inte bara i sjukhusets kommunikationsarbete utan även ha insyn i och medverka till Region Uppsalas kommunikationsarbete i helhet. Du medverkar i det kommunikationsnätverk som inbegriper offentliga verksamheter som bl a Länstyrelsen, kommuner och statliga myndigheter inom Uppsala län. Av och till sitter du med i styrgrupper för olika projekt.

En viktig uppgift är att vara bryggan mellan sjukhusledningen och kommunikationsavdelningen. Du leder avdelningen så att ledningsbeslut förmedlas och omsätts i praktisk aktivitet. Du är vägledande och stödjande i prioritering och resurssättning. På samma sätt förser du sjukhusledning och politisk ledning med den information och de underlag som krävs för att fatta hållbara beslut.

Din bakgrund

Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom kommunikation eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Du har flerårig erfarenhet som kommunikationschef i stora, komplexa organisationer. Din svenska och engelska är god i tal såväl som skrift.

Den som kliver in i rollen som kommunikationsdirektör är en person som med handlingskraft och god förmåga att bygga förtroenden skapar hållbara resultat. En person som trivs med den föränderliga värld som akutsjukvård skapar. Kommunikationsdirektören är en person som med trovärdighet framför väl underbyggda argument och är lyhörd för andras. Kommunikationsdirektören är en person som har en högt uppdriven förmåga att skapa fruktbara samarbeten såväl inom som utom den egna organisationen.

Annat viktigt att veta

Du och dina kollegor sitter aktivitetsbaserat i nyrenoverade lokaler på Akademiska sjukhusets område.

Tjänsten är heltid med tillsvidareanställning.

Din ansökan vill vi ha senast den 4 augusti 2019.

P g a stundande sommar och semester är ansökningstiden lång, intervjuer genomförs dock löpande så vänta inte, sök tjänsten redan nu!

Ev frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Anna-Karin Moazzami, 018-470 71 10 (t o m 5 juli).

Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.

Varmt välkommen med din ansökan!

Krav

  • Flera års chefserfarenhet
  • Mångårig erfarenhet i en strategisk och ledande roll inom kommunikationsarbete
  • Kommunikationsutbildning på högskole-/universitetsnivå eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt
  • Erfarenhet av att verka inom stora, komplexa organisationer
  • Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
  • Goda datorkunskaper

Meriterande

  • Erfarenhet av att arbeta i eller i nära kontakt med politiskt styrda organisationer