Platsannonsbild höger

Om arbetsgivaren - Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

På Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så, svart på vitt - vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster vi erbjuder kräver mycket men vi som arbetar här vet att jobbet ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Akademiska sjukhuset  logo

Arbetsgivare Akademiska sjukhuset

Region Uppsala län

Bransch Chefer och verksamhetsledare, Hälso- och sjukvård

Sista ansökningsdag 2019-09-15

Om arbetsgivaren - Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

På Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så, svart på vitt - vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster vi erbjuder kräver mycket men vi som arbetar här vet att jobbet ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Avdelningschef, patientmottagning Klinisk genetik

Sektionen för Klinisk genetik utgör kunskapscentrum för högspecialiserad vård relaterad till genetiskt betingade sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen. Vi finns på Rudbecklaboratoriet och har både laborativ och patientnära verksamhet. Verksamheten är mycket expansiv och har idag ca 70 medarbetare. Den patientnära verksamheten består av mottagnings- och konsultverksamhet och inkluderar bedömning av genetiska sjukdomar, handläggning av utredningar samt genetisk vägledning. I verksamheten ser vi patienter och familjer med olika medfödda genetiska sjukdomar och syndrom samt patienter och familjer där misstanke om familjär cancer finns.

Tjänsten som avdelningschef för patientmottagningen är ny och du kommer in i ett skede då du kommer ha stor påverkan på framtida arbetssätt och åstadkommande. 

Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med dina chefskollegor för sektionens ekonomi, personal, arbetsmiljö, verksamhet och utveckling. Ditt chefsskap gäller fyra medarbetare inom patientmottagningen men ditt ledarskap kommer också att behövas för att t ex utveckla samarbeten inom och utom den egna verksamheten. 

Ditt dagliga arbete handlar om att leda, följa upp och vara delaktig i patientmottagningens verksamhet. I det ingår även nära samarbeten med sektionschef, ledningsansvariga läkare och chefen för vårdadministrativt stöd. Ett viktigt fokusområde är produktionsplanering och -uppföljning. Du kommer att arbeta med ständiga förbättringar och rutinutveckling. I tjänsten ingår också delvis kliniskt arbete, med utgångspunkt i din grundprofession

Du är direkt underställd sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp. 

Du och din bakgrund

Du har minst två års erfarenhet som chef där personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar ingått. Du har flera års erfarenhet av ledarskap inom förändrings-, förbättrings- eller utvecklingsarbete. Du har flera års erfarenhet av att vara drivande i att skapa goda, hållbara samarbeten där olika professioner arbetar i samklang för att nå gemensamma mål. För dig liksom för oss är samarbete mellan professioner, helhetssyn och patientperspektiv viktiga ledord!

Du har högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av arbete inom patientmottagning. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning. 

Du är stabil och trygg i din ledarroll, du vet att tydlighet är en viktig grund för god kommunikation. Du planerar, organiserar och prioriterar för att nå resultat och mål. Du är konstruktiv och inkluderande i förändringsarbete. 

Vi erbjuder

Med utgångspunkt i en befintlig verksamhet och duktiga medarbetare kommer du vara viktig i arbetet med att fortsätta bygga en verksamhet som expanderar för att möta större efterfrågan. Du kommer att arbeta med engagerade och kompetenta kollegor i många olika professioner. Du kommer att påverka både patientmottagningens och sektionens framtida arbetssätt. Du får också variationen av att arbeta med ledarskap i det dagliga och de lite större strategiska målen utan att förlora kontakten med den kliniska vardagen. 

Region Uppsala har en rad personalförmåner som du kan läsa mer om här

Annat viktigt att veta

Tjänsten är heltid.

Din arbetsplats är Rudbecklaboratoriet i Uppsala Sciencepark, ca 15 min promenad från Uppsala Resecentrum. 

Ev frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Alicia Karlsson (dock ej före 19 aug), 018-470 71 08. Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.

Din ansökan vill vi ha senast den 15 september 2019.

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför och ser gärna sökande av alla kön, födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

 

Då Region Uppsala uppdragit till Jobbet.se att genomföra denna rekrytering undanber vi oss samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. 

Krav

  • Minst två års erfarenhet som chef där personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar ingått
  • Flera års erfarenhet av ledarskap inom förändrings-, förbättrings- eller utvecklingsarbete
  • Högskoleutbildning
  • Flerårig erfarenhet av arbete inom patientmottagning
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift