Platsannonsbild topp
Sista ansökningsdag har passerat

Om arbetsgivaren - Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

På Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så, svart på vitt - vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster vi erbjuder kräver mycket men vi som arbetar här vet att jobbet ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Akademiska sjukhuset  logo

Arbetsgivare Akademiska sjukhuset

Region Uppsala län

Bransch Administration, ekonomi, juridik

Sista ansökningsdag 2020-08-16

Om arbetsgivaren - Akademiska sjukhuset

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

På Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så, svart på vitt - vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster vi erbjuder kräver mycket men vi som arbetar här vet att jobbet ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Ekonomidirektör

Med engagemang och kunskap strävar vi efter att bli Sveriges ledande universitetssjukhus. Sjukhuset omsätter idag ca 10 miljarder varav 28% av intäkterna kommer från den sjukvård vi säljer till externa regioner. Vi är i ett förändringsarbete där ekonomifunktionen spelar en central roll i vår framtida utveckling.

Uppdrag
Som Ekonomidirektör ansvarar du för att proaktivt utveckla, samordna och leda Akademiska sjukhusets ekonomi- och styrningsarbete. Du förväntas vara ett viktigt stöd till politisk- och tjänstemannaledning samt övriga verksamheter i organisationen. Du kommer att leda via andra chefer.
Det här är ett uppdrag för dig som drivs av utmaningar och som har tidigare erfarenhet av komplexa organisationer och att leda i förändring. 

Avdelningen för ekonomi och marknad består av tre enheter, verksamhetsstyrningsenheten, marknadsenheten och verksamhetsnära ekonomistöd med totalt ca 30 medabetare och 2 enhetschefer. Avdelningen ansvarar för sjukhusets övergripande budget- och uppföljningsarbete. En stor del av arbetet är ekonomisk uppföljning, som att följa upp och analysera vårdproduktion, personal-, forsknings- och läkemedelskostnader men också strategisk planering, analys, externa sjukvårdsavtal med mera.

En central uppgift är att säkerställa adekvata styrsystem, strukturer och policys för en sund ekonomisk utveckling för Akademiska sjukhuset. Avdelningen ska också bidra till att utveckla samarbetet med sjukhusets ledning och medarbetare som i sin tur bidrar till att uppfylla våra mål om långsiktig hållbar ekonomi. Som Ekonomidirektör har du det yttersta ansvaret för att säkerställa att dessa mål uppfylls.

Du rapporterar till Sjukhusdirektören och ingår i ledningsgruppen för sjukhuset.

Din kompetens
Du har en högskoleutbildning med relevant ekonomisk inriktning. Du har jobbat minst 10 år som ekonomichef/ekonomidirektör i komplex verksamhet och är van att leda via andra chefer. För att lyckas i uppdraget tror vi att du har tidigare erfarenhet av att driva förändringsarbete på strategisk nivå. 

Har du erfarenhet av politiskt styrd verksamhet ser vi det som meriterande, men det är ej ett krav. 

Ditt ledarskap präglas av stabilitet, integritet samt helhetssyn. Du inger förtroende samt bygger relationer genom ditt pedagogiska sätt att kommunicera med såväl politiker som med verksamheten. Denna förmåga ligger också till grund för ett tillitsfullt ledarskap. Vidare visar du på en god förmåga att omsätta politiska mål till såväl strategiska som övergripande operativa planer.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en möjlighet att, tillsammans med erfarna kollegor, driva utvecklingen av Akademiska sjukhuset, ett av Sveriges mest framstående universitetssjukhus. 
Du har din arbetsplats i vackra moderna lokaler på Akademiska sjukhusets ledningskontor.

Tjänsten är säkerhetsklassad, viket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.

Frågor kring rekryteringen besvaras av rekryteringskonsult Sofie Skaränger  0703-426600  sofie.skaranger@jobbet.se alt Sandra Sjöberg 0720-330036 sandra.sjoberg@jobbet.se .

Sista ansökningsdag är 16 augusti, intervjuer sker löpande under hela ansökningstiden. 

Välkommen med din ansökan redan idag!

Krav

  • Relevant högskoleutbildning med ekonomisk intrikting.
  • Minst 10 års erfarenhet som ekonomichef/ekonomidirektör i komplex organisation.

Meriterande

  • Erf av att arbeta i politiskt styrd organisation.