Workshop - Kompetensförsörjning

05

okt

Tid:

08:30 - 13:00

Plats:

Almi, Örebro

Lågkonjunktur, höjda räntor och inflation – vilka krav ställs du som chef inför i denna situation?
Internt - Utveckling och avveckling av medarbetare, så här bör du agera.
Externt – Så här rekryterar man när ingen vågar byta jobb.

Detta är ett stängt evenemang arrangerat av Almi i Örebro där Jobbet.se medverkar som föreläsare.