Framgångsrika företag lägger alla ägg i samma korg

Under de 12 år som jag hittills har haft förmånen att få jobba nära företag som växer och behöver ny kompetens har det blivit alltmer tydligt hur viktig rekryteringen är för företaget i stort. Kompetensanskaffning är ingen fråga som kan delegeras ut på samma sätt som man beställer fruktkorgar till kontoret utan den behöver gå igenom hela företaget, från ledning ner till rekryterande chef. Därför är jag också glad över att vi på Jobbet.se får vara helhetsleverantörer till framgångsrika företag och företag i stark tillväxt som har förstått vad de tjänar på att lägga alla sina ägg i samma korg! Den här texten tar kanske två minuter att läsa men står du inför utmaningen att kontinuerligt förse ditt företag med rätt kompetens bör den vara värd det!

Så- vad får ni då om ni lägger alla ägg i samma korg?

KONTROLL – som ledare för ditt företag behöver du kunna ha insyn och kontroll i era rekryteringar. Du ska veta vilka av era rekryteringar som går bra, vilka kandidater som söker sig till er och förstås vilka rekryteringar som är svåra. Allt det här ska du ha tillgång till genom några få knapptryck. Med Jobbet.se har ni den kontrollen även de gånger ni får hjälp med rekryteringen av oss. Den här transparensen gör stor skillnad och konstigt nog är vi på Jobbet.se fortfarande ensamma om att kunna erbjuda den.

KUNSKAP –Ni behöver veta var och hur ni hittar de bästa kandidaterna, vad just ni behöver göra för att lyckas med er rekrytering, hur ni säljer in ert företag, hur ni kapar tid och inte riskerar att förlora kandidater, hur ni kan jobba långsiktigt med ert arbetsgivarvarumärke. Den här kunskapen ska finnas hos er- inte ute hos ett gäng olika rekryteringsföretag eller stanna hos varje enskild rekryterande chef.

LÄGRE KOSTNADER - som en bonus så blir kostnaderna för rekrytering lägre! I takt med att ni blir bättre på att rekrytera sjunker naturligtvis kostnaderna, både genom att slippa felrekryteringar men även genom att inte behöva köpa standardiserade lösningar med kompletta rekryteringar i de fall ni faktiskt kan göra jobbet lika bra själva. Med kunskapen om vilken marknadsföring som ger bäst resultat läggs dessutom varje krona på rätt sak!

Hur gör vi det möjligt? Vi rekryterar åt våra kunder, inte åt olika branscher. När vi samarbetar med er ser vi oss som en del av er organisation! Varje kund har ett eget Jobbet.se team som känner företaget och som är rådgivande till rekryterande chefer och som stöttar när det behövs. Ibland kan den stöttningen vara att searcha rätt kompetenser men ibland att ringa referenser eller att testa kandidater. Exakt vad vi hjälper er med har vi ingen prestige kring huvudsaken för oss är att det ska bli rätt för er!

Som stöd har vi Rekryteringscenter, där finns alla företagets rekryteringar samlade, både de vi genomför åt er men förstås också de ni sköter på egen hand. Rekryteringscenter har också en karriärdel med fokus långsiktig kompetensanskaffning och employer branding.

Funderar du på hur ett samarbete med Jobbet.se skulle kunna fungera för just ditt företag är du varmt välkommen att kontakta mig!

Med vänliga hälsningar 

Anna Nord

Partner och senior rekryteringsrådgivare

0739-816414

anna.nord@jobbet.se